Ako riešiť problém vysokých zásob na sklade

Využite moment oslabenia ekonomickej aktivity na inventúru a inventarizáciu zásob, vyčlenenie nízko obrátkových zásob (vrátane ležiakov). Za účelom získania dodatočného cashu môžete zásoby odpredať so zľavou.  Ostatné zásoby odporúčam klasifikovať podľa doby expirácie (ak je kritériom) alebo priemernej rýchlosti odbytu (DSII). Nutnosťou je aj prepočítať potrebu zásob jednotlivých produktov podľa aktuálnej situácie vzniknutej po 12. 03. 2020. Následne pristúpiť k selektívnemu predaju od najviac ohrozených zásob (napr. tovaru s obmedzenou expiráciou) po najmenej ohrozené zásoby. Kritériom by vždy malo byť - získaj cash pri čo najmenších stratách, ale mysli na potrebu po pandémii.


Autor: Odborník z oblasti poradenstva malým a stredným podnikom, reštrukturalizácie, získavania finančných prostriedkov, zostavovania rozpočtu, kontroly a podávania správ.

Ďalšie články z oblasti obchod: