Ako pretransformovať podnikateľský zámer

Veľmi jednoduchá a stručná odpoveď – pokračovať vo vývoji!

Ak máte vlastné zdroje, nemíňajte čas na rokovania s bankami, PE štruktúrami, fondami či polo-štátnymi alebo plne-štátnymi agentúrami, ale venujte sa designu, vývoju a testovaniu svojich produktov. V prípade, že nemáte vlastné zdroje, potom choďte po rýchlych peniazoch, ale nie za viac ako 8-10% p.a. od napr. business angels alebo VC´s, ktoré poskytnú seed capital. Venujte produktu maximálny čas, priestor a zdroje. Paralelne pripravujte roll-out fázu po ukončení vývoja.

Rokujte postupne o ďalších zdrojoch – VC fondy, crowdfunding, neskôr PE štruktúry. Budete potrebovať zdroje, do break-even je ďaleko (1-3 roky). Pozícia na trhu bude zložitá, sústredte sa na RoI, pričom cash is the king – a nebude to inak ani po pandémii. Nespoliehajte sa na akékoľvek konzervatívne financovanie od bánk – na to si počkáte až po treťom úplnom roku fungovania s preukázateľnými výsledkami. A pozor – neprestreľte svoje očakávania ako ani investície do práce s trhom – marketing. Investujte doň aspoň 5% future sales.


Autor: Odborník z oblasti poradenstva malým a stredným podnikom, reštrukturalizácie, získavania finančných prostriedkov, zostavovania rozpočtu, kontroly a podávania správ.

Ďalšie články z oblasti obchod: