Ako nadviazať kontakt s novými dodávateľmi

Pandémia je kríza ponuky. T.j. dopyt nie je možné uspokojiť, hoc je oslabený. Aktuálne je na trhu prebytok kapacít dodávateľov. Preto majú odberatelia oveľa jednoduchšiu pozíciu a môžu daný stav využiť na selekciu dodávateľov podľa najrôznejších kritérií (kvalita, cena, plynulosť/stálosť, platobné podmienky a pod.). Nové kontakty odporúčam nadväzovať tým, že sa subjekt aktívne zúčastňuje výmeny spotrebiteľských info na soc. sieťach a súčasne používa nástroje optimalizácie (SEO a pod.) a dokáže svoju ponuku preferenčne umiestniť napr. na google cez topovanie svojej ponuky, ktorá následne pritiahne aj dodávateľov, ktorý sledujú vývoj trhu.


Autor: Odborník z oblasti poradenstva malým a stredným podnikom, reštrukturalizácie, získavania finančných prostriedkov, zostavovania rozpočtu, kontroly a podávania správ.


 

Ďalšie články z oblasti obchod: