Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Motivujte svoj tím, hľadajte riešenia s lektorom

Motivujte seba aj svoj tím RP 01-2020.jpg

 

AKÉ TÉMY VÁM PONÚKA NÁŠ LEKTOR?

  • zvýšenie a zefektívnenie tímovej spolupráce a komunikácie - zladenie tímu a vytvorenie vlastných komunikačných vzorcov a systémov
  • práca so stresom ako zdroj efektivity a úspory času
  • reč tela ako zdroj extra informácií pre obchodníkov / konzultantov
  • zvládanie konfliktov na pracovisku - ako pracovať s konfliktami a čo nám konflikty odkrývajú
  • menej manipulácie a viac spolupráce - zamerané na asertivitu a otvorenú komunikáciu
  • firemná kultúra, ktorá angažuje zamestnancov a ženie firmu vpred
  • spoločné firemné hodnoty a vízia ako kľúč k prosperite
  • ako pôsobiť ako expert a nie ako obchodník

KONTAKT: rp@npc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností pri prihlasovaní, kontaktujte odborného pracovníka na tel. č. 02/203 63 123 alebo 02/203 63 223. Cieľom je zvýšiť úspešnosť žiadateľov a znížiť chybovosť žiadostí.

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU

Plné znenie výzvy s podrobnejšími informáciami si môžete pozrieť TU 

(Aktualizované 1.7.2020)

V prípade že podnikáte v ostatných 7 slovenských regiónoch, prihláste sa na regionálnu výzvu TU


Nefinančná pomoc – Motivačné a aktivačné tímové aktivity RP pre jednotlivé MSP - je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.