Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Využite pre svoj biznis 10 hodín konzultácií s expertom - BEZPLATNE!

RP_KIP_vyrieste_rychlo_15022018 - uprava.jpg

Bližšie informácie o poskytovanej službe nájdete v plnom znení výzvy TU

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/203 63 123 alebo e-mailom: rp@npc.sk.


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.