Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Využite pre svoj biznis 10 hodín konzultácií s expertom - BEZPLATNE!

kip_ba_12_2020__plagat_a4.jpg

Milí klienti, žiadosti môžete podávať do 4. 8. 2023.


👉Vykonávateľ Výzvy v súlade so znením Výzvy a Implementačného manuálu informuje, že dátumom ukončenia realizácie aktivít Projektu (Národný projekt NPC II – BA kraj) je 31.10.2023, a teda konzultačné hodiny v rámci krátkodobého individuálneho poradenstva je možné čerpať najneskôr do uvedeného dátumu.👈


Potrebujete poradiť, vyriešiť aktuálne problémy, ktoré prináša doba? Ešte ste takúto službu nevyužili? Ak ste podnikatelia z Bratislavského kraja, môžete získať BEZPLATNÉ poradenstvo od našich expertov. Prihláste sa na výzvu a vyberte si tému vo fomulári nižšie. Konzultovať môžete aj ONLINE.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív obehu/doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

a)   Listinné originály fyzicky podpísané

b)   Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP).

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/203 63 123 alebo e-mailom: rp@npc.sk.


Ak ste podnikatelia z ostatných krajov Slovenska (mimo Bratislavského kraja), na výzvu sa môžete prihlásiť tu:


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.


Ak by ste mali záujem o dlhodobejšiu podporu, môžete získať až 80 hodín poradenstva. Informujte sa TU

Nechajte si poradiť od expertov – 80 hodín konzultácií pre podnikateľov


EŠTE NIE STE NAŠIM KLIENTOM?

JPG – kópia.jpg
Prihlasovanie na výzvu je už ukončené