Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Využite pre svoj biznis 10 hodín konzultácií s expertom - BEZPLATNE!

KIP - Poradime vam pocas korona pandemie (BA).jpg

Podnikatelia z Bratislavského kraja, poradíme vám, ako to nevzdať počas korona pandémie! Máte možnosť využiť bezplatne pomoc odborníka. Teraz aj online.

 

Bližšie informácie o poskytovanej službe nájdete v plnom znení výzvy TU

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU  (Výzva zverejnená: 8. 4. 2020)

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív obehu/doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

a)   Listinné originály fyzicky podpísané

b)   Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP).

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP  

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/203 63 123 alebo e-mailom: rp@npc.sk.


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, , a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.