Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Využite pre svoj biznis 10 hodín konzultácií s expertom - BEZPLATNE!

page1.jpg

Bližšie informácie o poskytovanej službe nájdete v plnom znení výzvy TU

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU  (aktualizované 1.2.2020) 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/203 63 123 alebo e-mailom: rp@npc.sk.


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, , a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.