Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Poradíme vám, ako to nevzdať počas korona pandémie!

dip bratislava6.jpg

Podnikatelia z Bratislavského kraja, využite bezplatné online konzultácie s expertom. Skúsený expert vám poradí, čo robiť počas pandémie.

 

Pre prihlásenie sa na dlhodobé individuálne poradenstvo je potrebné odoslať Žiadosť spolu s povinnými prílohami. Odporúčame si tieto dokumenty stiahnuť a vopred pripraviť. 

  • Žiadosť – elektronický formulár vyplňte a odošlite; zároveň štatutárnym orgánom podpísaný listinný originál Žiadosti doručte do NPC v Bratislave poštou, doručovacou službou  výhradne  prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., osobne (utorok a streda 09:00 - 12:00) alebo elektronicky. 

Povinnými prílohami sú:

  • Príloha I: Profil MSP - vyplňte pozorne a detailne, zvyšujete tým šancu na schválenie žiadosti. Následne nahrajte vyplnenú prílohu do elektronického formulára Žiadosti. 
  • Príloha II : Vyhlásenie štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu žiadateľa podľa bodu 3 Prílohy č. 1 Schémy – vyplnia a podpíšu všetci štatutárni zástupcovia. Následne podpísané listinné originály doručte do NPC v Bratislave poštou, doručovacou službou  výhradne  prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., osobne (utorok a streda 09:00-12:00) alebo elektronicky.  
  • Príloha III: Vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov poverenými (dotknutými) osobami   -  vyplňte a verzie podpísané každou dotknutou osobou, t. j. každým povereným zástupcom Žiadateľa uvedeným v Žiadosti v časti Dodatočné informácie, doručte na samostatnom formulári v listinnej podobe do NPC v Bratislave poštou, doručovacou službou  výhradne  prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., osobne (utorok a streda 09:00-12:00) alebo elektronicky. 


Po odoslaní elektronickej Žiadosti vám na e-mail príde vyplnená a odoslaná Žiadosť o dlhodobé individuálne poradenstvo. Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív obehu/doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  1. Listinné originály fyzicky podpísané
  2. Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP). Ak sú súbory väčšie ako 4 MB musíte ich pred podpisom skomprimovať napr. prostredníctvom programu pdf24.

Listinné originály fyzicky podpísané:
Vytlačenú podpísanú Žiadosť a prílohy II a III Vás prosíme zaslať/doručiť na adresu: 

  • osobne (utorok a streda 09:00 hod. – 12:00 hod.) do NPC v Bratislave (Karadžičova 2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Twin City, blok A) 
  • poštou na adresu: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava 
  • doručovacou službou (výhradne Slovenskej pošty, a.s.) na adresu: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava 

Obálku označte kódom DIP-RP-BA

Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP). 
V prípade využívania elektronického obehu dokumentácie elektronickú verziu Žiadosti a Prílohy II podpísané štatutárnym orgánom formou určeného elektronického podpisu, a Prílohy III podpísané všetkými dotknutými osobami formou určeného elektronického podpisu pošlite na rp@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP  

Návod na používanie KEP

UPOZORNENIE:
Žiadateľom odporúčame Žiadosť a prílohy pred ich vyplnením a finálnym odoslaním konzultovať s príslušným pracovníkom SBA (tel. 02/203 63 223) s cieľom zvýšiť úspešnosť žiadateľov a znížiť chybovosť žiadosti.

KONTAKT
V prípade otázok o registrácii resp. vypĺňaní žiadosti a jej príloh vám radi odpovieme na rp@npc.sk, prípadne na tel. č: +421 220 363 223. 

Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli  TU. 
Plné znenie výzvy si môžete stiahnúť TU.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené