Pracovná doba počas home office

Ako nastaviť pracovnú dobu počas home office? 

Momentálna mimoriadna situácia spôsobuje fakt, že aj home office sa neuskutočňuje podľa klasických pravidiel. Zamestnanci môžu mať sťažený výkon práce, a preto by pravidlá home office vrátane rozvrhnutia pracovného času, nahlasovania okolností a udalostí ako PN, OČR, či dovolenka mali byť dohodnuté v písomnom internom predpise (dohode, smernici) zamestnávateľa. V tomto predpise je možné dohodnúť aj určitú časť pracovnej doby, kedy musí byť zamestnanec k dispozícii, rovnako ako časť pracovnej doby, kedy môže pridelené úlohy vykonávať aj mimo klasickej pracovnej doby vzhľadom k okolnostiam v jeho domácnosti.

Viac informácií k téme home office:

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: