Pracovná disciplína a interné pravidlá

Môžem kontrolovať zamestnanca na diaľku?

Aj počas práce zamestnanca prostredníctvom home office má zamestnávateľ právo požadovať pracovný výkon a dodržiavanie pracovnej disciplíny. Dokonca v prípadoch, ak sa zamestnávateľ nevie so zamestnancom skontaktovať, zamestnanec je nedostupný, neplní pridelené úlohy, je možné hovoriť aj o porušení pracovnej disciplíny. V prípade, ak si zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú interné pravidlá takejto práce, zamestnávateľ má právo požadovať a kontrolovať zamestnanca počas dňa v časoch, kedy zamestnanec súhlasil, že bude k dispozícii a vykonávať pridelenú prácu.

Viac informácií k téme home office:

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: