1_b.png

Základy online marketingu I.

24.2_Základy-online-marketingu-I_cover.jpg

 

Online marketing je efektívny spôsob, ako si nadviazať spojenie s potenciálnymi zákazníkmi z celého sveta. Jeho možnosti sú síce neobmedzené, ale závisí od vášho budúceho podnikania, ktoré nástroje sú pre vás optimálne. Zvoľte si tie správne na základe vlastnej stratégie. Po teoretickej prednáške získate možnosť absolvovať aj praktické pokračovanie (prihláste sa TU).

ČO SA DOZVIETE

  • Ako si zadefinovať cieľovú skupinu
  • Nastavenie online stratégie – čo, prečo, ako?
  • Online marketingové priority

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Jozef Búry - online marketér a konzultant Partner DigiStra s.r.o. (zelenypes.sk), Pomáha začínajúcim aj etablovaným podnikateľom vydať sa v online prostredí správnou cestou a investovať čas a peniaze do aktivít, ktoré budú prinášať reálny biznis.

KEDY

24.2.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.


Ak ste z iného ako Bratislavského kraja a zaujíma vás táto téma, prihláste sa na rovnaký seminár určený pre záujemcov o podnikanie v ďalších regiónoch: Základy online marketingu I.- REGIÓNY


Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 22.2.2022 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené