1_b.png

Základy online marketingu II.

3.3_REG_Základy-online-marketingu-II_cover.jpg

 

Praktický workshop o použití efektívnych nástrojov online marketingu, ktoré sú osvedčené a fungujú. Na príkladoch z praxe sa dozviete o základných princípoch online marketingu , ktoré môžete použiť pri rozbiehaní podnikania.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo by mal spĺňať efektívny online marketing
  • Modelové situácie – s čím sa v podnikaní môžete stretnúť
  • Návrh online stratégie pre konkrétne prípady

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Jozef Búry - online marketér a konzultant Partner DigiStra s.r.o. (zelenypes.sk), Pomáha začínajúcim aj etablovaným podnikateľom vydať sa v online prostredí správnou cestou a investovať čas a peniaze do aktivít, ktoré budú prinášať reálny biznis.

KEDY

3.3.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 1.3.2022 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené