1_b.png

Základy online marketingu I.

24.2_Základy-online-marketingu-I_cover.jpg

 

 

Online marketing je efektívny spôsob, ako si nadviazať spojenie s potenciálnymi zákazníkmi z celého sveta. Jeho možnosti sú síce neobmedzené, ale závisí od vášho budúceho podnikania, ktoré nástroje sú pre vás optimálne. Zvoľte si tie správne na základe vlastnej stratégie.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako si zadefinovať cieľovú skupinu
  • Nastavenie online stratégie – čo, prečo, ako?
  • Online marketingové priority

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Jozef Búry - online marketér a konzultant Partner DigiStra s.r.o. (zelenypes.sk), Pomáha začínajúcim aj etablovaným podnikateľom vydať sa v online prostredí správnou cestou a investovať čas a peniaze do aktivít, ktoré budú prinášať reálny biznis.

KEDY

24.2.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk tel.: 0948 057 840

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 21.2.2022, do 14.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.


Ak máte trvalý pobyt v Bratislavskom kraji a zaujíma vás téma online marketingu, prihláste sa tu.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené