Podpora až do výšky 9600 EUR na firemný audit

Podnikatelia, zlepšite interné procesy vo vašej firme. Získajte voucher až do výšky 9600 € na firemný audit.

 


Slovak Business Agency cez projekt Národné podnikateľské centrum spustila pre etablované firmy novú službu – Procesný audit.  Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, poukázať na ich príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie v danej firme.

 

ČO SLUŽBA PONÚKA

Možnosť získať voucher na procesný audit spoločnosti. Audit zrealizuje konzultačná firma získaná z transparentného výberu a v oblasti, ktorú si firma sama zvolí.  Po splnení potrebných krokov budú náklady za ukončený audit konzultačným firmám uhradené. Poukážku nie je možné použiť na finančný ani účtovný audit. 

edit_audity-web.jpg

AKO SA PRIHLÁSIŤ

  • zaregistrujte sa na NPC.sk (ak ste už zaregistrovaní, prihláste sa)
  • vyplňte žiadosť
  • počkajte na výberovú komisiu

Žiadosť:

➜ Pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji

➜ Pre firmy so sídlom v inom kraji

 

SLUŽBA JE URČENÁ PRE FIRMU

  • so sídlom v Slovenskej republike
  • ktorá je etablovaná na trhu a podniká viac ako 3 roky
  • má rozvinuté interné procesy

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Trvanie auditu: max. 3 mesiace
  • Celková výška poukážky: max. 9 600 €
  • Kto môže vykonávať audit: podnikateľský subjekt, ktorý má oprávnenie na vykonávanie konzultačno - poradenskej činnosti v danej oblasti
  • Ako často bude zasadať komisia: predpoklad 1x za mesiac alebo podľa potreby

🔍Chcem podať žiadosť a mám sídlo firmy v Bratislavskom kraji

🔍 Chcem podať žiadosť a mám sídlo firmy v inom kraji