Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Poradenstvo a audity

 

Určené pre MSP do 3 rokov a nad 3 roky od založenia.

Využite v priebehu roka až 80 hodín konzultácií s naším odborným garantom (garantmi), ktorý vám poskytne poradenstvo šité na mieru a podľa vašich požiadaviek – marketing, financie, právo a legislatíva, manažment, nástroje elektronického podnikania, vrátane prevádzkovania e-shopov, export a internacionalizácia, alternatívne formy podnikania atď.

Navrhneme vám koncepčné riešenia pre vaše podnikanie, nastavíme zmeny, zameriame sa na strategický rozvoj vášho podnikania.

Za jeden MSP sa môže konzultácií zúčastniť jeden zástupca, avšak v prípade špecifickej témy to môžu byť aj ním určené ďalšie dve osoby (zamestnanec, spoločník či prokurista).

Získať môžete aj  voucher poukážku na realizáciu auditu vo Vašom podniku na kontrolu rôznych kľúčových oblastí - toky činností vo firme, marketingové audity, obchodné či IT audity a iné.

Zoznam výziev

 • OD:11.05.2022
  DO:03.10.2022

  Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov - podnikatelia

  Máte inovatívny nápad, či projekt s ktorým chcete preraziť na trhu? Alebo by ste chceli svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Získajte bezplatnú pomoc experta, s pomocou ktorého dosiahnete svoj vytúžený cieľ.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Sídlo v BA kraji
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • OD:11.05.2022
  DO:03.10.2022

  Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov - nepodnikatelia

  Máte inovatívny nápad, či projekt s ktorým chcete preraziť na trhu? Alebo by ste chceli svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Získajte bezplatnú pomoc experta, s pomocou ktorého dosiahnete svoj vytúžený cieľ.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
 • OD:01.02.2021
  DO:30.11.2022

  Nechajte si poradiť od expertov – 80 hodín konzultácií pre podnikateľov

  Podnikatelia z Bratislavského kraja, udržte svoj biznis pri živote aj v krízovom období. Konzultácie s expertami vám aj počas pandémie pomôžu vysporiadať sa s aktuálnymi zmenami, alebo prinesú iný uhol pohľadu na vaše podnikanie.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • OD:01.02.2021
  DO:30.11.2022

  Získajte bezplatné konzultácie s expertom

  Podnikatelia, využite pri dosahovaní vašich biznisových cieľov skúsenosti experta! Konzultácie vám prinesú nový uhol pohľadu, pomôžu pri rozhodovaní a budete lepšie zorientovaní v problematike.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • OD:22.03.2022
  DO:31.12.2022

  Firemný audit do výšky 9 600 EUR

  Na audity zväčša nezostávajú vo firmách zvyšné peniaze, a preto sa často odkladajú. Komplikované nastavenie procesov, prípadne nedostatočná informovať vo výraznej miere však znižuje efektívnosť podnikania. Príležitosti, ktoré firma má sa nevyužívajú a hrozby zostávajú neodhalené. Získajte voucher poukážku, ktorá vám zabezpečí nezávislú kontrolu podnikania od konzultačných firiem s dlhoročnými skúsenosťami.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia nad 3 roky
 • OD:03.03.2022
  DO:31.12.2022

  Firemný audit do výšky 9 600 EUR

  Na audity zväčša nezostávajú vo firmách zvyšné peniaze, a preto sa často odkladajú. Komplikované nastavenie procesov, prípadne nedostatočná informovať vo výraznej miere však znižuje efektívnosť podnikania. Príležitosti, ktoré firma má sa nevyužívajú a hrozby zostávajú neodhalené. Získajte voucher poukážku, ktorá vám zabezpečí nezávislú kontrolu podnikania od konzultačných firiem s dlhoročnými skúsenosťami.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Podnikatelia nad 3 roky
 • OD:03.08.2021
  DO:31.01.2023

  Získajte 80 hodín bezplatných konzultácií v online podnikaní

  Využite poradenstvo, ktoré Vám pomôže zviditeľniť sa v online prostredí. Našim cieľom je motivovať MSP, ktoré doposiaľ mali limitovanú skúsenosť s online podnikaním. Ponúkame vám 80 hodín individuálnych konzultácii, počas ktorých vám pomôžeme pri riešení individuálnych komplexných problémov.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • OD:08.01.2019
  DO:31.01.2023

  Využite bezplatné dlhodobé individuálne poradenstvo zamerané na internacionalizáciu MSP

  Ak máte záujem o nadviazanie medzinárodných obchodných kontaktov, potrebovali by ste konzultovať vašu marketingovú či obchodnú stratégiu, alebo máte záujem o pomoc pri expanzii na zahraničné trhy, tak je táto výzva určená práve pre vás.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • OD:09.07.2019
  DO:25.10.2023

  Viete si ochrániť vaše inovácie?

  Máte inováciu, ktorú by ste si radi ochránili, no nie ste si istí, či je pre vás vhodný patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka, šľachtiteľské osvedčenie alebo iný druh ochrany? Ste pred vstupom na trh, alebo pred podaním patentovej prihlášky a potrebujete zistiť, či je vaša inovácia nová? Rešerš na stav techniky je jediný nástroj na zistenie novosti, existujú však aj iné – špecifické typy rešerší, ako napríklad rešerš na dizajn či ochrannú známku, rešerš na aktivity konkurencie a ďalšie. Prihláste sa na bezplatnú konzultáciu a pomôžeme pomôžeme vám zorientovať sa v možnostiach ochrany vašej inovácie; alebo si u nás nechajte bezplatne vypracovať rešerš.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • OD:09.09.2019
  DO:25.10.2023

  Viete si ochrániť vaše inovácie?

  Máte inováciu, ktorú by ste si radi ochránili, no nie ste si istí, či je pre vás vhodný patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka, šľachtiteľské osvedčenie alebo iný druh ochrany? Ste pred vstupom na trh, alebo pred podaním patentovej prihlášky a potrebujete zistiť, či je vaša inovácia nová? Rešerš na stav techniky je jediný nástroj na zistenie novosti, existujú však aj iné – špecifické typy rešerší, ako napríklad rešerš na dizajn či ochrannú známku, rešerš na aktivity konkurencie a ďalšie. Prihláste sa na bezplatnú konzultáciu a pomôžeme pomôžeme vám zorientovať sa v možnostiach ochrany vašej inovácie; alebo si u nás nechajte bezplatne vypracovať rešerš.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • OD:09.09.2019
  DO:25.10.2023

  Viete si ochrániť vaše inovácie?

  Máte inováciu, ktorú by ste si radi ochránili, no nie ste si istí, či je pre vás vhodný patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka, šľachtiteľské osvedčenie alebo iný druh ochrany? Ste pred vstupom na trh, alebo pred podaním patentovej prihlášky a potrebujete zistiť, či je vaša inovácia nová? Rešerš na stav techniky je jediný nástroj na zistenie novosti, existujú však aj iné – špecifické typy rešerší, ako napríklad rešerš na dizajn či ochrannú známku, rešerš na aktivity konkurencie a ďalšie. Prihláste sa na bezplatnú konzultáciu a pomôžeme pomôžeme vám zorientovať sa v možnostiach ochrany vašej inovácie; alebo si u nás nechajte bezplatne vypracovať rešerš.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia