Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Firemný audit do výšky 9 600 EUR

Zlepšite interné procesy vo firme

Našu podporu môžete získať v oblasti firemného auditu, a to prostredníctvom voucheru až do výšky 9 600€. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Firemný audit zároveň môže nájsť aj potencionálne hrozby v oblasti, ktorú si vyberiete. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie. Vybrať si môžete z rôznych oblastí okrem finančných a účtovných auditov.

Audit by sa mal zamerať na existujúce činnosti vo firme. Ide o kontrolu a analýzu toho, čo vašej firme už máte zavedené - cieľom služby teda nie je vybudovať aktivity v niektorej z týchto oblastí od nuly ale pomôcť s ich vylepšením.

 

edit_audity-web.jpg

❗  V prípade, že firmy žiadajú o audit marketingu je nevyhnutné, aby mali rozvinuté existujúce marketingové procesy a vedeli ich kvantitatívne na mesačnej báze identifikovať ❗

Najnovšie môžu firmy žiadať aj o audit interných procesov v kontexte spotreby energií.

CHCEM VEDIEŤ VIAC


Aby ste získali voucher poukážku na úhradu auditu, bude nevyhnuté prejsť viacerými krokmi.

Prvým krokom je vyplniť Žiadosť nižšie a vypracovať k nej povinnú prílohu - Predpokladaný rozsah a odhad ceny auditu (vzor na stiahnutie). Pre hodnotenie vašej Žiadosti bude kľúčovou práve kvalita vypracovania tejto prilohy. Pre jej správne vyplnenie bude nevyhnutné, aby ste sami presne vedeli, na čo sa audit vo Vašej firme má zamerať. Preto odporúčame odkonzultovať obsah, rozsah a predpokladanú cenu auditu s niektorou z konzulatačných firiem na slovenskom trhu. Do prílohy po konzultácii vyplníte želaný rozsah a predpokladanú cenu auditu a prílohu pripojíte k Žiadosti. 

Vďaka konzultácii s ľubovoľnou expertnou firmou na trhu by ste mali vedieť popísať nielen konkrétnu oblasť auditu, ale tiež  predstaviť predpokladané metódy a aktivity, ktoré budú potrebné pre jeho realizáciu. Žiadosť neodosielajte, pokiaľ si nie ste istí, čo presne má byť predmetom auditu a ako sa audit má realizovať. Svoj plánovaný audit predstavíte schvaľovacej komisii osobne!  

Do Výzvy sa môžete zapojiť ak spĺňate tieto podmienky: 

  • sídlite v BA kraji,
  • máte viac ako 3 roky od založenia,
  • procesy, ktoré sú predmetom auditu sú rozvinuté a je možné na nich vykonávať stanovenú expertízu,
  • máte dostatočné ľudské a časové kapacity pre realizáciu auditu.

Ak bude Vaša žiadosť schválená, bude ešte potrebné vybrať konzultačnú spoločnosť, ktorá audit vo Vašom podniku zrealizuje. V súvislosti s týmto výberom Vás bude čakať niekoľko administratívnych krokov, ktoré ale s našou pomocou určite zvládnete. Poskytneme Vám všetky dokumenty a postupy potrebné k tomu, aby ste si konzultačnú firmu vybrali. Ľubovolný výber spoločnosti pre samotnú realizáciu auditu preto nebude možný. Vyberiete ju prostredníctvom jednoduchého prieskumu trhu.

Odporúčaný postup výberu konzultačnej spoločnosti si môžete dopredu prezrieť v tomto Postupe zadávania zákazky.

Služba je prednostne určená pre subjekty primárne založené na podnikanie (napr. obchodné spoločnosti, družstvá a živnostníkov).

Formulár žiadosti sa zobrazí nižšie po prihlásení sa do Vášho užívateľského účtu na npc.sk.

mm

Stručný zoznam jednotlivých krokov vedúcich k úspešenej realizácii auditu: 

BA_Audity kroky spolupr_update 2023.jpg

 

 

Detailné podmienky a spôsob implementácie sú na stiahnutie tu: Plné znenie výzvy, Implementačný manuálVzor zmluva s prijímateľom, Vzor žiadosť .  Archív predchádzajúcich výziev k službe firemný audit je k nahliadnutiu TU.

Ak by ste mali akékoľvek otázky k výzve, neváhajte nás kontaktovať na sp@npc.sk alebo +421 220 363 221. V prípade otázok k registrácii na npc.sk prosím kontaktuje Front Office NPC na info@npc.sk, +421 2 203 63 100.

---

Formulár vyplnenej žiadosti sa Vám automaticky odošle na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii na npc.sk. Žiadosť je potrebné podpísať štatutárom buď ručne a poslat nám scan na sp@npc.sk alebo KEPom/ZEPom a odoslať vo formáte pdf na sp@npc.sk. Bez zaslania podpísanej žiadosti nie je Vaša žiadosť kompletná.

 

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené