Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Firemný audit do výšky 9 600 EUR

Zlepšite interné procesy vo firme

Našu podporu môžete získať v oblasti firemného auditu, a to prostredníctvom voucheru až do výšky 9 600€. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Firemný audit poukáže na potencionálne hrozby v oblasti, ktorú si vyberiete. Výstupom sú návrhy riešení a návrhy na zlepšenie. Vybrať si môžete z rôznych oblastí okrem finančných a účtovných auditov.
edit_audity-web.jpg
❗ V prípade, že firmy žiadajú o audit marketingu je nevyhnutné, aby mali rozvinuté existujúce marketingové procesy a vedeli ich kvantitatívne na mesačnej báze identifikovať. Firmy môžu žiadať aj o audit interných procesov v kontexte spotreby energií.

 

Aby ste získali voucher poukážku na úhradu auditu, bude nevyhnutné prejsť viacerými krokmi.

Prvým krokom je vyplniť Žiadosť nižšie a vypracovať k nej povinnú prílohu - Predpokladaný rozsah a odhad ceny auditu (vzor na stiahnutie). Pre hodnotenie vašej Žiadosti bude kľúčovou práve kvalita vypracovania tejto prilohy. Pre jej správne vyplnenie bude nevyhnutné, aby ste sami presne vedeli, na čo sa audit vo Vašej firme má zamerať. Preto odporúčame odkonzultovať obsah, rozsah a predpokladanú cenu auditu s niektorou z konzultačných firiem na slovenskom trhu. Do prílohy po konzultácii vyplníte želaný rozsah a predpokladanú cenu auditu a prílohu pripojíte k Žiadosti. 

Vďaka konzultácii s ľubovoľnou expertnou firmou na trhu by ste mali vedieť popísať nielen konkrétnu oblasť auditu, ale tiež  predstaviť predpokladané metódy a aktivity, ktoré budú potrebné pre jeho realizáciu. Žiadosť neodosielajte, pokiaľ si nie ste istí, čo presne má byť predmetom auditu a ako sa audit má realizovať. Svoj plánovaný audit predstavíte schvaľovacej komisii osobne!  


Do Výzvy sa môžete zapojiť ak spĺňate tieto podmienky: 

  • sídlite mimo Bratislavského kraja,
  • máte viac ako 3 roky od založenia,
  • procesy, ktoré sú predmetom auditu sú rozvinuté a je možné na nich vykonávať stanovenú expertízu,
  • máte dostatočné ľudské a časové kapacity pre realizáciu auditu.

Ak bude Vaša žiadosť schválená, bude ešte potrebné vybrať konzultačnú spoločnosť, ktorá audit vo Vašom podniku zrealizuje. V súvislosti s týmto výberom Vás bude čakať niekoľko administratívnych krokov, ktoré ale s našou pomocou určite zvládnete. Poskytneme Vám všetky dokumenty a postupy potrebné k tomu, aby ste si konzultačnú firmu obstarali. Ľubovoľný výber spoločnosti pre samotnú realizáciu auditu preto nebude možný. Vyberiete ju na základe princípov hospodárnosti.

Odporúčaný postup obstarania konzultačnej spoločnosti sa vykoná po schválení žiadosti a podpise zmluvy. Predbežne si ho môžete prezrieť v tomto Postupe zadávania zákazky.

Najčastejšie otázky a odpovede FAQ.

REG_Audity kroky spolupr_update 2023.jpg

 

Detailné podmienky a spôsob implementácie sú na stiahnutie tu: Plné znenie výzvy, Implementačný manuál, Vzor zmluvy s Prijímateľom, Vzor žiadosti.  

Archív predchádzajúcich výzviev k službe procesný audit je k nahliadnutiu TU.


V prípade otázok kontaktujte príslušné regionálne kontaktné centrá:

Trnavský kraj: sp.tt@npc.sk

Trenčiansky kraj: sp.tn@npc.sk

Nitriansky kraj: sp.nr@npc.sk

Žilinský kraj: sp.za@npc.sk

Banskobystrický kraj: sp.bb@npc.sk

Prešovský kraj: sp.po@npc.sk

Košický kraj: sp.ke@npc.sk

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené