Firmy môžu žiadať o audit interných procesov v kontexte spotreby energií

Ceny energií rastú už niekoľko mesiacov a ich nepredvídateľný vývoj výrazne komplikuje podnikanie firmám na Slovensku. Slovak Business Agency  umožňuje požiadať o poukážku na audit, ktorý preverí stav interných procesov firmy z pohľadu spotreby energií a navrhne odporúčania na ich zníženie.


SBA umožňuje firmám žiadať o poukážku až do výšky 9 600 €. Po schválení žiadosti si tak firma bude môcť vybrať konzultačnú spoločnosť, ktorá jej pomôže identifikovať interné procesy z pohľadu energetickej náročnosti a navrhne opatrenia vedúce k ich úsporám. Súbor implementovaných optimalizačných opatrení môže pomôcť firmám pri prekonávaní dopadov energetickej krízy a znížiť tak úroveň jej dopadu na výkonnosť firmy.

,,V súčasnosti firmy bojujú aj s radikálnym zvýšením cien energií, pretože výdavky na energie tvoria veľkú časť prevádzkových nákladov. V kontexte tohto nepredvídateľného energetického rizika sa musia podnikatelia zamerať na to, čo v súčasnej situácii vedia ovplyvniť, a to svoju celkovú spotrebu energií počas podnikania.  Kým príde riešenie energetickej krízy, dokážeme aj týmto spôsobom pomôcť firmám prežiť,“ hovorí Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA.

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, by regulované ceny elektriny na rok 2023 mohli vzrásť o viac ako 80 % pri súčasných úrovniach trhových cien. Rovnakú, ak nie ešte horšiu prognózu je taktiež možné očakávať aj pri cenách plynu. ,,Firmy sú tak nútené na túto situáciu urýchlene reagovať, inak hrozí väčšine subjektov výrazné zníženie produkcie, čo sa v konečnom dôsledku premietne do znižovania zamestnanosti a celkovému poklesu podnikateľskej činnosti. Audit je preto vhodný pre firmy, ktoré majú už rozvinuté procesy a zamestnávajú viac ako 5 ľudí,“ dodáva Marián Letovanec.

O voucher môžu žiadať firmy, ktoré sú na trhu viac ako 3 roky, majú rozvinuté interné procesy a sídlia v Slovenskej republike. Firmy okrem auditu interných procesov v kontexte spotreby energií môžu zvoliť aj audit v oblasti ľudských zdrojov, výroby alebo logistiky alebo kybernetickej bezpečnosti.

Informácie o výzve, podmienky a žiadosť:

Pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji

Pre firmy so sídlom v inom kraji

 

Neprehliadnite: