FARMOVE: Keď sa odborníkovi dobre zadefinujú požiadavky, výsledkom sú kvalitné odporúčania

 

Rozbehli biznis vďaka ich starým mamám, investorkám. Tie im dali 300 € a oni za to kúpili debničku od farmára. Dnes sú na trhu 10 rokov a za ten čas prešli aj zmenou značky. Karolína Bobríková, marketingová manažérka značky FARMOVE, v rozhovore približuje ich podnikanie, no aj dôvod prečo sa rozhodli využiť poukážku na audit interných procesov.


Prepájate lokálnych farmárov a pestovateľov s konečným spotrebiteľom. Farmár sa tak môže venovať svojej práci. Ako vznikol tento nápad?

Nápad vznikol v roku 2012, keď sa zakladatelia Peter Kindel a Andrej Nosál zoznámili s „debničkovaním“ cez jedného známeho. Tá idea ich nadchla natoľko, že začali oslovovať potenciálnych farmárov a rozprávali sa s nimi o tomto nápade. Prvé debničky začali pripravovať na Farme Sepo v Šuranoch.

Kam sa firma za tie roky posunula?

Vznikli sme medzi prvými debničkovými systémami, no väčšina z nich už zanikla. Momentálne sme najväčší online farmársky e-shop. Začínali sme s ovocím a zeleninou, neskôr sme sortiment rozšírili o výrobky priamo z fariem a salašov, či trvanlivé od malovýrobcov. Tiež sme sa presťahovali do Bratislavy a náš tím sa rozrástol na dvojciferné číslo. Zväčšili sme skladové priestory, vozový park a neustále vylepšujeme, či už interné procesy alebo služby pre zákazníka.

V roku 2021 ste prešli rebrandingom a zo značky Svet bedničiek, je dnes FARMOVE. Prečo ste rozhodli zmeniť názov?

Z hľadiska firemnej identity sme chceli do nášho konceptu premietnuť viac, ako len debničkovanie a zohľadniť  trendy na trhu. Symbolický a kratší názov odvodený od slova farma vyjadruje myšlienku prepojenia priamo s farmármi. Zároveň evokuje potraviny priamo z fariem, resp. „z fariem priamo k vám“, čo je náš slogan.

A zmenilo sa za ten čas správanie zákazníka?

Na začiatku nášho pôsobenia tento koncept ešte nebol známy. Aj vďaka nám sa pojem debničkovanie dostal do povedomia. Okrem toho začala byť viac aktuálnejšia téma ochrany životného prostredia, a tiež zero waste a less waste koncept pri nakupovaní. Dnes je preto zákazník sofistikovanejší pri výbere potravín a očakáva aj dokonalú službu - dovoz až domov, s výnosom nákupu až pred dvere a podobne.

Akým spôsobom teda uplatňujete ekologický prístup?

Od začiatku sme chceli robiť niečo navyše, a samotný koncept debničkovania je práve z pohľadu ekológie trvalo udržateľným. Vďaka efektívnemu plánovaniu trás doručíme farmárske potraviny ekologickejšie. Ak by totiž zákazníci mali cestovať autom na jednotlivé farmy, bola by uhlíková stopa omnoho vyššia. Nehovoriac o tom, že tak široké portfólio by ani vo svojom okolí nekúpili, keďže v regiónoch nie je dostatočné zastúpenie jednotlivých fariem a salašov.  Myslím tým aj ovocné a zeleninové farmy.

V ponuke máme hlavne lokálne a sezónne plodiny. Našou zásadou je v sezóne podporiť len domácich pestovateľov – a tak napríklad jahody v zime v ponuke vôbec nemáme. Nepodporujeme masívne prevozy potravín z ďalekých krajín. Obaly volíme len tie najnutnejšie. Používame 100% rozložiteľné ekologické vrecká kompostovateľné aj v domácich kompostéroch. Naše papierové debničky, v ktorých doručujeme tovar, sú taktiež vratnými obalmi.

 

Ste úspešným žiadateľom o poukážku na audit firemných procesov. Prečo ste sa rozhodli realizovať audit?

Aj my máme svoje limity, hoci sa neustále vzdelávame a snažíme sa zefektívňovať interné procesy sami. Každá firma podľa nás potrebuje svojich externých poradcov pre jednotlivé oblasti. Pre nás bolo dôležité okrem rozvoja BTC sektora rozvíjať aj BTB sektor. Zároveň, keďže vo firme nemáme zamestnaného personalistu, našim zámerom bolo auditovať aj túto oblasť, a zvýšiť tak efektivitu firmy a samotných zamestnancov, čo taktiež robí firmu zdravšou a životaschopnejšou.

Zvolili ste si 3 oblasti auditu. Obchod, riadenie výkonnosti zamestnancov a personálny audit. Ako to prebieha?

Náš podprojekt FARMOVE do práce momentálne prešiel auditom obchodných procesov a taktiež interných procesov v rámci BTB. Audítor je skúsený odborník z danej oblasti, preto presne vedel, na čo sa dopytovať. Naši zamestnanci zároveň poznajú svoje potreby, takže keď sa spojí odborník z oblasti a dobre sa definujú naše požiadavky a úzke miesta, výsledkom sú kvalitné odporúčania na mieru ušité našim potrebám.

Aktuálne už zapracovávame do praxe prvé z nich. Vyzerá, že prínosy budú v podobe vyššej pracovnej efektivity zamestnancov, a to  vďaka efektívnejším procesom či novým nástrojom a postupom.

 

Celá komunikácia od začiatku je veľmi príjemná. Vaši kolegovia a pracovníci, pod ktorých sme spadali boli úplne skvelí a ďakujeme za nich. So žiadosťou sme sa popasovali aj vďaka spomínanej pomoci pri komunikácii s vami.

farmove deb.jpg

Prečo je dôležité podporovať slovenských farmárov a pestovateľov? 

Z hľadiska trhu – peniaze ostávajú v našej ekonomike. Taktiež z prieskumov vyplýva, že potraviny dopestované na Slovensku sú kvalitnejšie, ako tie mimo EÚ. Tiež je to spomínaná ekológia a minimalizácia dopadov na životné prostredie. Priali by sme si však, aby tá podpora farmárov bola rozsiahlejšia a Slovensko sa tak mohlo stať (aspoň čiastočne) potravinovo sebestačnou krajinou.

Vnímam, že hodnoty vašej firmy sú oveľa širšie ako len predaj debničiek zeleniny a ovocia.  Čo  pre vás znamená komunita farmárov?

Našim cieľom je prepájať sa. Vzhľadom na to, že sme sa stali najväčším e-shopom s farmárskymi potravinami, môžeme byť pre farmára odbytovým kanálom a on sa nemusí starať o marketing. Ten urobíme za neho. Farmy sme nafotili sami, a prostredníctvom našich komunikačných kanálov ich propagujeme a ďalej rozprávame o tom, ako farmárčia. Poukazujeme na hodnoty ako prirodzené pestovanie, sezónnosť a snažíme sa vrátiť ku koreňom stravovania našich starých rodičov, ktorí konzumovali to, čo sami dopestovali.

Podľa akých kritérií vyberáte vašich dodávateľov?

Dôležité je farmárov a výrobcov aj osobne spoznať. Sme hrdí na to, že sme kvalitu nevymenili za kvantitu, a ani to nikdy nechceme urobiť. Podporujeme hlavne lokálnych farmárov. Obrazne povedané, kritériom je, aby bol produkt vyrobený, alebo ovocie a zelenina dopestované tak, ako to robili naši starí rodičia. Bez zbytočnej chémie, z poctivých originálnych surovín a podobne. Žiadne prídavné látky, ak nie sú nevyhnutné, aj na úkor kratšej spotreby. Spotrebiteľ si tak dopraje skutočný chuťový zážitok a zdravšiu potravinu. Často nám zákazníci píšu, že po ochutnaní potravín od našich farmárov sa vrátili do detstva.

Ako dbáte na čerstvosť?

Tovar objednávame majoritne podľa objednávok našich zákazníkov, preto nielen že neplytváme, ale vieme zabezpečiť aj čerstvosť. Zároveň každú položku pred jej vložením do objednávky opätovne kontrolujeme. Máme už vytvorený svoj systém logistiky a plánovania objednávok.

Ovocie a zeleninu priamo od farmára dodávate aj do firiem. No prišla pandémia, obdobie keď mnohí zamestnanci začali pracovať z domu. Malo to dopad aj váš biznis?

V BTB sektore sme určite pocítili pokles, no keďže sme menšia a flexibilná firma, dokázali sme sa trhu prispôsobiť a pripravili sme napríklad home office debničky pre zamestnancov firiem. Časť dodávok sme preto stále firmám zabezpečovali aj týmto spôsobom a zamestnanci neprišli o svoje benefity v podobe ovocia. Zároveň počas pandémie narástol BTC sektor, ktorý tento výpadok prirodzene nahradil.

 

Viktória Kiripolská

Foto: Archív FARMOVE