Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Konzultácie

Určené pre MSP do 3 rokov, nad 3 roky od založenia, aj pre nepodnikateľov.

Využite v priebehu roka až 10 hodín konzultácií s naším odborným garantom, ktorý vám pomôže súrne vyriešiť akýkoľvek čiastkový problém vo vašom podnikaní, resp. pred rozbehom podnikania – marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, elektronické podnikanie, komunitárne programy, export či internacionalizácia a alternatívne formy podnikania. Navrhne vám praktické kroky, ktoré budete vedieť jednoducho aplikovať v praxi.

Vďaka konzultáciám sa pozriete na konkrétnu oblasť z vášho biznisu aj inými očami.

Za jeden MSP sa môže konzultácií zúčastniť jeden zástupca, avšak v prípade špecifickej témy to môžu byť aj ním určené ďalšie dve osoby (zamestnanec, spoločník či prokurista).

Zoznam výziev

 • OD:19.12.2017
  DO:30.09.2023

  Chcete expandovať do zahraničia? Neváhajte a využite krátkodobé individuálne poradenstvo!

  Získajte bezplatné krátkodobé individuálne poradenstvo od špičkových odborníkov. Ponúkame vám celkovo 30 poradenských hodín vo forme individuálnych konzultácií a pomôžeme vám aj pri riešení operatívnych a čiastkových problémov. Tento podporný nástroj je určený pre začínajúcich ale aj etablovaných podnikateľov.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky