Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte bezplatné konzultácie s expertom

DIP Regiony Získajte bezplatné konzultácie s expertom_25.10.jpg

 

Využite rady našich expertov na marketing, právo, financovanie a manažment v podnikaní. Pre prihlásenie sa na dlhodobé individuálne poradenstvo odošlite Žiadosť spolu s povinnými prílohami do termínu uzavretia výzvy. V prípade otázok o registrácii a vypĺňaní žiadosti a jej príloh vám radi odpovieme v regionálnych  podnikateľských centrách.

Povinnými prílohami Žiadosti sú:

Ako vyplniť  Žiadosť a povinné prílohy:

  • Do formulára Žiadosti nahrajte povinné prílohy Žiadosti. Po nahratí povinných príloh Žiadosti do formuláru Žiadosti, Vám na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii v NPC, príde vygenerovaná Vaša Žiadosť. Žiadosť je možné podpísať cez kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo ručne. V prípade ručného podpisu je možné nahratie vo forme skenu. Takto podpísanú Žiadosť odošlite na e-mail príslušného regionálneho centra NPC.
  • Príloha I – Profil MSP  - Prílohu odošlite elektronicky nahratím do formulára Žiadosti. Prílohu dôsledne vyplňte. Túto prílohu nie je nutné nahrávať podpísanú.
  • Príloha II – Vyhlásenie štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu Žiadateľa podľa bodu 3 Prílohy č. 1 Schémy. Prílohu odošlite elektronicky nahratím do formulára Žiadosti. V prípade viacerých štatutárnych zástupcov prílohu vyplní a podpíše každý štatutárny zástupca sám za seba. Prílohu je možné podpísať cez kvalifikovaný elektronický podpis alebo ručne. V prípade ručného podpisu je možné nahratie vo forme skenu.
  • Príloha III  - Vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov poverenými (dotknutými) osobami. Prílohu odošlite elektronicky nahratím do formulára Žiadosti. V prípade viacerých poverených (dotknutých) osôb prílohu vyplní a podpíše každá poverená (dotknutá) osoba sama za seba. Prílohu je možné podpísať cez kvalifikovaný elektronický podpis alebo ručne. V prípade ručného podpisu je možné nahratie vo forme skenu.

Bez podpísaného formulára Žiadosti a povinných príloh Žiadosti, nebude Žiadosť postúpená do výberového procesu Vykonávateľa.


UPOZORNENIE:

Poradenstvo je možné využívať výlučne v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti a s expanziou na slovenskom trhu, a teda nie je možné jeho využitie s cieľom expandovať a pôsobiť na zahraničných trhoch.

Žiadateľom odporúčame žiadosť a prílohy pred ich vyplnením a odoslaním konzultovať s odborným pracovníkom NPC. Kontaktujte emailom vybraté regionálne centrum podľa svojej regionálnej pôsobnosti s cieľom zvýšiť úspešnosť žiadateľa a znížiť chybovosť žiadosti.

Viac informácií o Rastovom programe a službe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU​​​​​​.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP 

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené