Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Poradíme vám, ako to nevzdať počas korona pandémie!

Konzultacie face to face, plagat DIP Regiony (velka vyzva)_04_2020.jpg

Podnikatelia z regiónov Slovenska, využite bezplatné online konzultácie s expertom. Skúsený expert vám poradí, čo robiť počas pandémie.

Pre prihlásenie sa na dlhodobé individuálne poradenstvo je potrebné odoslať Žiadosť spolu s povinnými prílohami. Odporúčame si tieto dokumenty stiahnuť a vopred pripraviť. 

  • Žiadosť – elektronický formulár vyplňte a odošlite; zároveň štatutárnym orgánom podpísaný listinný originál Žiadosti doručte do príslušného regionálneho NPC poštou, doručovacou službou  výhradne  prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., alebo elektronicky.

Povinnými prílohami sú:


Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív obehu/doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  1. Listinné originály fyzicky podpísané
  2. Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP). Ak sú súbory väčšie ako 4 MB musíte ich pred podpisom skomprimovať napr. prostredníctvom programu pdf24.

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP
Návod na používanie KEP


Po odoslaní elektronickej Žiadosti vám na e-mail príde vyplnená a odoslaná Žiadosť o dlhodobé individuálne poradenstvo. Vytlačenú podpísanú Žiadosť a prílohy II a III Vás prosíme zaslať/doručiť na adresu spracovateľského regionálneho centra NPC podľa Vašej regionálnej príslušnosti:

  • NPC Banská Bystrica - Nám. Ľudovíta Štúra 31, Polyfunkčná budova JOPA, 974 05 Banská Bystrica
  • NPC Košice - Slovak Business Agency, P.O.Box E17, 040 01 Košice
  • NPC Nitra - Novozámocká 67, Soda Business Park, 949 05 Nitra
  • NPC Prešov - Kúpeľná 6, 080 01 Prešov
  • NPC Trenčín - Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín
  • NPC Trnava -  Piešťanská 8188/3,  Business centrum, 917 01 Trnava
  • NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina

Obálku označte kódom DIP-RP-REG


V prípade využívania elektronického obehu dokumentácie elektronickú verziu Žiadosti a Prílohy II podpísané štatutárnym orgánom formou určeného elektronického podpisu, a Prílohy III podpísané všetkými dotknutými osobami formou určeného elektronického podpisu doručte na oznámenú e- mailovú adresu príslušného regionálneho NPC.
 

UPOZORNENIE:
Poradenstvo je možné využívať výlučne v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti a s expanziou na slovenskom trhu, a teda nie je možné jeho využitie s cieľom expandovať a pôsobiť na zahraničných trhoch.
Žiadateľom odporúčame žiadosť a prílohy pred ich vyplnením a odoslaním konzultovať s odborným pracovníkom NPC. Kontaktujte emailom vybraté regionálne centrum podľa svojej regionálnej pôsobnosti s cieľom zvýšiť úspešnosť žiadateľa a znížiť chybovosť žiadosti.
 

KONTAKT
Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk
Košický kraj: rp.ke@npc.sk
Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk
Prešovský kraj: rp.po@npc.sk
Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk
Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk
Žilinský kraj: rp.za@npc.sk


Viac informácií o Rastovom programe a službe sa dočítate v Implementačnom manuáli TU . Plné znenie výzvy si môžete stiahnúť TU 
V prípade otázok o registrácii a vypĺňaní žiadosti a jej príloh vám radi odpovieme v regionálnych centrách NPC. 
 

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené