Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Poradenstvo pre rodinné podniky

691dcc8ceed442d0af31ad63a298cb29-0001.jpg

 

AKO POSTUPOVAŤ?

Žiadosť o individuálne poradenstvo ohľadom rodinného podnikania spolu s povinnými prílohami môžete podať v termíne od 3.8.2021 do 19.8.2021 do 23:59 hod.

Odporúčame všetky prílohy si stiahnuť a vopred pripraviť. Žiadosť vyplňte dôsledne a úplne. Iba kompletná žiadosť spĺňajúca kritéria formálnej kontroly sa predkladá výberovej komisii.

PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ?

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú zároveň aj rodinnými podnikmi. Definíciu rodinného podniku nájdete vo výzve TU

Podrobnejšie informácie o oprávnených témach poradenstva nájdete takisto vo výzve TU

ČO MUSÍTE PRE ZÍSKANIE PODPORY UROBIŤ?

1. Zaregistrujte sa do NPC a vyplňte elektronickú žiadosť (formulár nižšie)

2. Nahrajte povinné prílohy:

3. Vygenerovanú Žiadosť, ktorá vám po odoslaní formulára príde do emailu vo formáte pdf, podpíšte (vyžaduje sa podpis štatutárnym/i zástupcom/ami) kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo ručne a dokument naskenujte, a podpísanú odošlite emailom na rodinnepodnikanie@sbagency.sk, najneskôr do 5 pracovných dní. Do názvu správy uveďte „Rodinné podnikanie - názov Vašej firmy“.

Celé znenie aktualizovanej výzvy k dátumu 29. 07. 2021 nájdete TU

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky - FAQ

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

  • Zverejnenie výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou poradenstva: 19. júl 2021
  • Žiadosti sa prijímajú od: 3. august 2021
  • Posledný deň na predkladanie Žiadosti: 19. august 2021 (do 23:59 hod)
  • Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí: 19. september 2021
  • Predpokladaný začiatok poskytovania poradenských služieb: začiatok novembra 2021
  • Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb: 15. február 2022
  • Záverečná hodnotiaca komisia po ukončení projektov a prezentovanie výsledkov a dosiahnutých cieľov: 15.marec 2022

STIAHNITE SI:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP
Návod na používanie KEP

KONTAKT:

Na vaše otázky vám odpovieme na rodinnepodnikanie@sbagency.sk, alebo tel. č. +421 220 363 506.


Podpora rodinného podnikania sa realizuje v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) (DM-20/2021) platnej na obdobie 2021 - 2023 a zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 127/2021 dňa 02. 07. 2021 pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené