Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Poradenstvo pre rodinné podniky

RP vyzva (Efektivne fungovanie RP, plagat) 9-2021 new.jpg

AKO POSTUPOVAŤ?

Žiadosť o individuálne poradenstvo ohľadom rodinného podnikania spolu s povinnými prílohami môžete podať v termíne od 8.10.2021 do 14.10.2021 do 23:59 hod.

Odporúčame všetky prílohy si stiahnuť a vopred pripraviť. Žiadosť vyplňte dôsledne a úplne. Iba kompletná žiadosť spĺňajúca kritéria formálnej kontroly sa predkladá výberovej komisii.

PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ?

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú zároveň aj rodinnými podnikmi. Definíciu rodinného podniku nájdete vo výzve.

Podrobnejšie informácie o oprávnených témach poradenstva a ďalšie podmienky nájdete takisto vo výzve TU

ČO MUSÍTE PRE ZÍSKANIE PODPORY UROBIŤ?

1. Zaregistrujte sa do NPC a vyplňte elektronickú žiadosť (formulár nižšie je sprístupnený od 8.10.2021)

2. Nahrajte povinné prílohy:

3. Vygenerovanú Žiadosť, ktorá vám po odoslaní formulára príde do emailu vo formáte pdf, podpíšte (vyžaduje sa podpis štatutárnym/i zástupcom/ami) kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo ručne a dokument naskenujte, a podpísanú odošlite emailom na rodinnepodnikanie@sbagency.sk, najneskôr do 5 pracovných dní. Do názvu správy uveďte „Rodinné podnikanie - názov Vašej firmy“.


DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

  • Zverejnenie výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou poradenstva: 22. september 2021
  • Žiadosti sa prijímajú od: 8. októbra 2021
  • Posledný deň na predkladanie Žiadosti: 14. október 2021 do 23:59 hod
  • Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí: 5 november 2021
  • Predpokladaný začiatok poskytovania poradenských služieb: polovica decembra 2021
  • Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb: 15. február 2022
  • Záverečná hodnotiaca komisia po ukončení projektov a prezentovanie výsledkov a dosiahnutých cieľov: 15. marec 2022

Celé znenie výzvy nájdete TU

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky - FAQ

STIAHNITE SI:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP
Návod na používanie KEP

KONTAKT:

Na vaše otázky vám odpovieme na rodinnepodnikanie@sbagency.sk, alebo tel. č. +421 220 363 506.


Podpora rodinného podnikania sa realizuje v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) (DM-20/2021) platnej na obdobie 2021 - 2023 a zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 127/2021 dňa 02. 07. 2021 pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR.

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené