Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Dlhodobé poradenstvo s odborníkom pre váš biznis

Konzultacie-face-to-face,-plagat-DIP-regiony-(velka-vyzva)-final.jpg

 

Pre prihlásenie sa na dlhodobé individuálne poradenstvo je potrebné odoslať Žiadosť spolu s povinnými prílohami. Odporúčame si tieto dokumenty stiahnuť a vopred pripraviť.

  • Žiadosť vyplňte a odošlite a zároveň štatutárnym orgánom podpísaný listinný originál doručte do SBA.

Povinnými prílohami sú:

Po odoslaní Žiadosti vám na e-mail príde vyplnená a odoslaná Žiadosť o dlhodobé individuálne poradenstvo. Vytlačenú podpísanú Žiadosť a prílohy II a III vás prosíme zaslať/doručiť:

  • osobne do klientskeho centra Front Office v Národnom podnikateľskom centre v Bratislave v budove Twin City, blok A prízemie, Karadžičova 2
  • alebo poštou na adresu: Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 821 09 Bratislava. Obálku označte kódom DIP-RP-REG

Žiadateľom odporúčame pred finálnym odoslaním konzultovať Žiadosť s príslušným pracovníkom vybratého regionálneho centra SBA s cieľom zvýšiť úspešnosť žiadateľov a znížiť chybovosť žiadosti.

Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk

Košický kraj: rp.ke@npc.sk

Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk

Prešovský kraj: rp.po@npc.sk

Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk

Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk

Žilinský kraj: rp.za@npc.sk


Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli TU

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené