WV4

 

 

Hlavným výstupom projektu je balík spoločných odporúčaní a návrhov v oblasti podpory zamestnávania žien v súlade s princípom zabezpečenia rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom. Tieto odporúčania budú vychádzať z diskusií konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume. Týmto chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.


Výsledky prieskumu si môžete prečítať TU