WV4

 

 

 

28. augusta 2020 v Budapešti sa v rámci projektu uskutoční medzinárodná konferencia s názvom „Women, Families, Careers – a Civil Society Forum in the V4 Spirit” („Ženy, rodina, kariéra – Občianske fórum v duchu hodnôt V4“). Konferencia sa koná pod záštitou Katalin Novák, maďarskej ministerky zodpovednej za politiku rodiny a mládeže. V mene Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku otvorí konferenciu Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež.

Konferencia bude prebiehať v Rubin Wellness & Conference Hotel v čase od 13:30 do 19:00.

Súčasťou konferencie bude fórum iniciatívy občianskej spoločnosti krajín V4 zamerané na podporu zamestnanosti žien. Dôraz sa bude klásť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným/rodinným životom zohľadňujúc hodnoty nášho regiónu a jeho udržateľnosť. Naším hlavným cieľom je sformulovať spoločné odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou a tvorcov politík, ktoré budú vychádzať z diskusií konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume, realizovanom od 13. augusta do 15. septembra 2020. Týmto chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.


Tlačovú správu z konferencie si môžete prečítať TU a fotky si môžete pozrieť TU