Biz4Fun

Medzinárodný projekt (Let´s have fun with the business start-up) sa zameriava na problém nezamestnanosti mladých ľudí, ktorých miera je vo všeobecnosti v krajinách EÚ oveľa vyššia než v ostatných vekových kategóriách.

b4f.png

Jedným z kľúčových vysvetlení prečo mladí ľudia pri hľadaní zamestnania čelia ťažkostiam, sú chýbajúce zručnosti a nedostatočné vzdelanie. Regionálne rozdiely v niektorých členských štátoch tieto problémy zväčšujú. Jedným zo spôsobov, ako znížiť vysoký počet nezamestnaných mladých ľudí, je pomôcť im rozbehnúť vlastné podnikanie.

Potreba celoživotného vzdelávania a podnikateľské aktivity mladých ľudí sú mimoriadne dôležité pri tvorbe pracovných miest a udržateľného rastu ekonomiky. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že sa jedná o jednu z priorít programu EÚ ako nástroja boja proti nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí.

Projekt Biz4Fun sa zameriava na zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce tým, že podporuje vytváranie nových firiem a snaží sa posilniť postavenie mladých ľudí ponukou množstva špecifických vzdelávacích materiálov a zdrojov.

Hlavný cieľ

  • Zvýšiť konkurencieschopnosť mladých ľudí na trhu práce

Špecifické ciele

  • Biz4Fun kurikulum a učebné plány
  • Vzdelávcie mteriály
  • 3D Virtuálny svet a online hra

Projekt realizuje 7 partnerov zo 6 krajín: Slovenska, Českej republiky, Talianska, Grécka, Turecka a Rumunska

Vedúci partner

Partneri

Viac informácií o projekte môžete nájsť na stránke: http://www.biz4fun.eu/