Biz4Fun

Vytvorenie online kurzov pre 3D virtuálne vzdelávacie prostredie.

Učebné osnovy - navrhnuté na základe štúdie a prostredníctvom rozhovorov a dotazníkov

Vytvorenie online hry pre 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zamerané na zakladanie a budovanie novej obchodnej spoločnosti. 

Celý koncept hry je založený na skutočnej začínajúcej spoločnosti - študent / avatar vytvorí spoločnosť Start-up Company, ktorú od začiatku sám riadi. Hra má niekoľko úrovní a prejsť na vyššiu úroveň vyžaduje splnenie špecifikovaných úloh a aktivít. Úrovne sú prispôsobené všetkým vedomostiam a schopnostiam hráčov, čo znamená, že na začiatku hry zodpovedajú skúsenostiam začínajúcich podnikateľov (EQF úroveň 3) až po úroveň skúseného podnikateľa (EQF úroveň 6-7). Hra obsahuje všetky aspekty podnikania z prípravy základného podnikateľského plánu, budovaním tímu, hľadaním financovania a dokončením marketingu.

Na vývoji sa aktuálne pracuje