CREATIVITY4CIRCULARITY! Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika), ktoré efektívne využíva zdroje a odpad považuje za cennú surovinu, sa stáva celosvetovým trendom a významne ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Tento vývoj podporuje na úrovni legislatívy Európska zelená dohoda, na úrovni spotrebiteľa dopyt po „zelených“ tovaroch a službách.

Zelené inovácie robia podnikanie odolnejším voči potenciálnym rizikám ako napríklad volatilita cien surovín, prinášajú nové príležitosti a odlišujú od konkurencie. Kreativita je hnacím motorom inovácií. Prihláste sa do výzvy Creativity4Circularity ako „challenge owner“. My vás prepojíme na tvorivých ľudí, ktorí vám pomôžu nájsť návrhy riešení v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu malých a stredných podnikov v rámci projektov nadnárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)

VÝZVA JE OTVORENÁ 

09.09.2020 – 31.10.2020

Čo ponúkame?

Po prihlásení sa do výzvy vás spojíme s naším inovačným expertom. Ten vás nasmeruje a pomôže vám naformulovať váš problém alebo potrebu.

Príkladom potenciálnej „challenge“ môže byť otázka:

 • Ako zmeniť dizajn nášho výrobku tak, aby bol trvácny, opraviteľný a recyklovateľný?
 • Ako zmeniť postupy a procesy v našom podniku tak, aby boli viac efektívne a udržateľné?
 • Ako zefektívniť prenos dát a komunikáciu v dodávateľskom reťazci našej spoločnosti?
 • Ako môžeme získať prehľad o dopade nášho výrobku počas celého životného cyklu?

Následne odprezentujete svoju výzvu pred vybranými zástupcami kreatívneho sektora (dizajnéri, softvéroví vývojári, architekti, marketéri atď.) a ďalšími odborníkmi. Tí navrhnú možnosti riešenia vašej „challenge“ v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva. Kreatívci vám prinesú „na mieru šité“ nápady. Pozerajú sa na svet inou optikou, sú dynamickí, vizuálni, otvorení a neustále zvedaví. Po zvolení víťazného návrhu budete môcť spoločne pracovať na realizácii návrhov riešení. Prečítajte si 25 slov, ktoré vystihujú kreatívcov.

 

Riešením môže byť okrem iného nový druh služby, produktu, využitia odpadu alebo nového materiálu, ako aj vylepšený proces výroby alebo komunikácie so zákazníkom či dodávateľmi.

Koho hľadáme?

Do výzvy sa môžu zapojiť najmä výrobné spoločnosti z celého Slovenska, bez ohľadu na veľkosť podniku a sektor, ktoré:

 • využívajú inovatívne technológie a/alebo digitalizáciu (napr. internet vecí, automatizáciu, robotizáciu atď.)
 • majú otvorené zmýšľanie a chcú spolupracovať s kreatívnym sektorom
 • majú možnosť vyhradiť zamestnanca, ktorý bude kontaktnou osobou (napr. zúčastní sa stretnutí, odprezentuje vašu „challenge“, poskytne doplnkové informácie a pod.)

Ako sa môžete zapojiť?

Jednoducho, a to vyplnením tohto registračného formulára do 31. októbra 2020.

Čo môžete získať?

 • bezplatnú úvodnú konzultáciu zameranú na zistenie vašich potrieb s inovačným expertom
 • prepojenie s kreatívnym sektorom podľa špecifickej „challenge“
 • bezplatnú individuálnu podporu v čase spolupráce so zástupcami kreatívneho sektora
 • návrhy riešení „šité na mieru“ vďaka spolupráci so zástupcami kreatívneho sektora
 • podporu pri hľadaní finančných nástrojov zameraných na kreatívne spolupráce
 • možnosť využiť bezplatné konzultácie a poradenstvo Slovak Business Agency (platí pre zapojené malé a stredné podniky)
 • možnosť prezentovať vašu spoločnosť
 • účasť na projekte s cezhraničným presahom

Časový rámec výzvy

casovy ramec_verzia 500500.jpg

Kde sa dozviete viac informácií?

V septembri pripravujeme webinár, v ktorom poskytneme viac informácií o obehovom hospodárstve, samotnej výzve a ďalších krokoch.

Sledujte nás na Facebooku a našom webe, kde zverejňujeme aktuálne informácie. Alebo sa nám ozvite priamo.

kontakty-page-001.jpg

Prečo sa zameriavame na obehové hospodárstvo?

Reagujeme na Európsku zelenú dohodu (tzv. Green Deal), ktorá je plánom na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 a oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov. Aby sa tento plán stal skutočnosťou, je nutné urýchliť prechod na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje. Preto bol v marci 2020 predstavený Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, ktorý predstavuje jeden z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody.

Čo je to obehové hospodárstvo?

Súčasné nastavenie ľudskej spotreby a výroby je lineárne – vyťažené zdroje sa spracúvajú na produkty, ktoré sa po ukončení svojej životnosti stanú odpadom. Týmto spôsobom však prichádzame o cenné zdroje. Cieľom obehového hospodárstva je tieto zdroje efektívne využívať a predchádzať tvorbe odpadu. Ekodizajn a stratégie ako zdieľanie, opätovné použitie, oprava a renovácia a nakoniec aj  recyklácia sú základom obehového hospodárstva. Zachovávajú úžitkovú hodnotu výrobkov, ich komponentov i materiálov na čo najvyššej úrovni a čo najdlhšie.

O projekte

Výzvu CREATIVITY4CIRCULARITY organizuje Slovak Business Agency a Creative Industry Košice v spolupráci s Circular Slovakia – platforma pre obehové hospodárstvo v rámci projektu COCO4CCI.

Projekt COCO4CCI je realizovaný v rámci programu Interreg Stredná Európa s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.