Získajte voucher na firemný audit v oblasti PROCESY VO FIRME

Vedeli ste, že novú službu Procesný audit od SBA možno použiť aj na zhodnotenie efektívnosti a kvality interného toku činností, kvality a kapacity výrobných zariadení alebo pracovného prostredia vo firme?

Za posledný rok ste sa rozrástli na dvojnásobok svojej pôvodnej kapacity? Podnikaniu sa evidentne darí ale netreba zabúdať ani na vnútorné procesy, ktoré taktiež musia rásť s vašou firmou. Kontrola vnútorných procesov je nástrojom pre zmapovanie silných a slabých stránok vnútorného fungovania firmy. Cieľom auditu je definovať, ktoré procesy je možné zjednodušiť, či zefektívniť z pohľadu úspor času, financií či rozsahu konkrétnej práce alebo procesu. Výsledkom takto vykonaného auditu bude následne aktualizácia vnútorných procesov, ktoré korešpondujú s aktuálnym stavom firmy a tým aj jej celkové efektívnejšie riadenie.


AKO O PODPORU POŽIADAŤ

  • zaregistrujte sa na webe NPC a po registrácii sa vám sprístupni formulár
  • ak ste už overeným klientom, prihláste sa, vyplňte formulár a žiadosť odošlite spolu s povinnou prílohou

Pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji

Pre firmy so sídlom v inom kraji


SLUŽBA JE URČENÁ PRE FIRMU

  • so sídlom v Slovenskej republike
  • ktorá je etablovaná na trhu a podniká viac ako 3 roky
  • má rozvinuté interné procesy