Získajte voucher na firemný audit v oblasti MARKETINGU

Vedeli ste, že novú službu Procesný audit od Slovak Business Agency možno použiť aj na overenie efektívnosti nastavených procesov v marketingu?

Nefunguje vám marketing? Je načase ho skontrolovať! Audit marketingu je dôkladná revízia súčasných aktivít, stratégie, plánov a cieľov, ktorej zámerom je zistiť, aké marketingové aktivity prinášajú výsledky, a v ktorých má a nemá zmysel pokračovať.

Úspešný audit odhalí silné a slabé stránky marketingovej stratégie, vďaka čomu môže dôjsť k lepším rozhodnutiam o tom, ako v budúcnosti rozmiestniť zdroje firmy. Vďaka auditu spoznáte marketingové prostredie, overíte správnosť parametrov marketingovej stratégie  a taktiež sa zameriate na marketingovú produktivitu vašej firmy.


AKO O PODPORU POŽIADAŤ

  • zaregistrujte sa na webe NPC a po registrácii sa vám sprístupni formulár
  • ak ste už overeným klientom, prihláste sa, vyplňte formulár a žiadosť odošlite spolu s povinnou prílohou

Pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji

Pre firmy so sídlom v inom kraji


SLUŽBA JE URČENÁ PRE FIRMU

  • so sídlom v Slovenskej republike
  • ktorá je etablovaná na trhu a podniká viac ako 3 roky
  • má rozvinuté interné procesy