Pomoc pre podnikateľov v sociálnej ekonomike pokračuje

Slovak Business Agency prostredníctvom Národných podnikateľských centier (NPC) a Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom Regionálnych centier sociálnej ekonomiky (RC SE) uzatvorením Memoranda o spolupráci budú poskytovať synergickú pomoc pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku.


Záujemcovia o založenie a registráciu sociálneho podniku naďalej dostanú komplexné informácie v RC SE, zároveň im pri procese registrácie experti z NPC poskytnú poradenstvo pri spracovaní podnikateľského plánu. Následne - po založení sociálneho podniku - môžu podnikatelia dostať krátkodobé (v rozsahu 10 hod.) či dlhodobé poradenstvo (v rozsahu 80 hod.) v národných podnikateľských centrách, ktoré sa nachádzajú v každom kraji. V nich experti bezplatne poskytnú poradenstvo na rôzne témy podnikania. Sú to napríklad marketing, využívanie sociálnych sietí, novinky v účtovníctve, pracovné právo, GDPR, či cenotvorba. Poradenstvo je možné využívať aj online.

Sociálne podniky sa z hľadiska ich udržateľnosti na otvorenom trhu neodlišujú od iných malých či stredných podnikov. Akékoľvek verejnoprospešné ciele – tak dôležité pre sociálne podnikanie – však môžu naplniť len dobrou znalosťou podnikateľského prostredia. Využitie pomoci zo strany oboch inštitúcií tak vytvára priestor nielen pre vznik sociálneho podniku, ale predovšetkým pre jeho udržateľnosť. 

Ďalšie informácie a kontaktné údaje sú záujemcom k dispozícii na webových stránkach

socialnaekonomika.sk a npc.sk.