Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Poradenstvo pre podnikateľov v sociálnej ekonomike

Poradenstvo pre podnikateľov v sociálnej ekonomike (plagat).jpg

 

Podnikatelia, zaujíma vás sociálne podnikanie alebo už podnikáte v sociálnej ekonomike? Využite bezplatné poradenstvo od skúsených odborníkov na rôzne témy. Vy pomáhate ľuďom a regiónom, naši experti pomôžu Vám.  

Viac informácií o podmienkach a obsahu Výzvy a kritériách hodnotenia žiadostí nájdete v plnom znení Výzvy TU. Viac informácií o poskytovaní služby v regiónoch nájdete v Implementačnom manuáli TU.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív obehu/doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

a)   Listinné originály fyzicky podpísané

b)   Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP).

 

V prípade, ak máte otázky alebo potrebujete pomoc pri vypĺňaní uvedených formulárov, neváhajte nás kontaktovať na regionálnych pobočkách NPC:

Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk, 0948 066 869

Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk, 0948 079 028

Košický kraj: rp.ke@npc.sk, 0948 070 593

Prešovský kraj: rp.po@npc.sk, 02/2036 3954

Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk, 0948 071 637

Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk, 02/2036 3804

Žilinský kraj: rp.za@npc.sk, 0948 074 132


Ak ste podnikatelia z Bratislavského kraja, na výzvu sa môžete PRIHLÁSIŤ TU


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci podaktivity 2.3. Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania je pre podnikateľov z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 2 – Podpora rozvoja MSP, podaktivita 2.3. Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870