Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Konzultácie pre budúcich podnikateľov

Konzultácie pre budúcich podnikateľov AP_OIP (plagat).jpg

Vaše nové podnikateľské nápady chceme podporovať aj v týchto neľahkých časoch. Desať hodín konzultácií s odborníkom z praxe, ktoré od nás môžete BEZPLATNE získať, môžu byť výborným vkladom do začiatku podnikania.


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave – Odborné individuálne poradenstvo je otvorená priebežne počas celého trvania Výzvy.

SBA si vyhradzuje právo Výzvu kedykoľvek zrušiť alebo meniť.

Podrobnejšie informácie plné znenie výzvy nájdete TU. 

Využívanie služby Odborné individuálne poradenstvo Akceleračného programu je pre nepodnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Akceleračného programu. Viac informácií o Akceleračnom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk