Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Poradenstvo pre rodinné podniky

Rodinne podnikanie vyzva_jul 2023 plagat.jpg

 

AKO POSTUPOVAŤ?

 • Žiadosť o individuálne poradenstvo ohľadom rodinného podnikania spolu s povinnými prílohami môžete podať v termíne od 28.7.2023 do 14.8.2023 do 23:59 hod.
 • Odporúčame všetky prílohy si stiahnuť a vopred pripraviť. Žiadosť vyplňte dôsledne a úplne. Iba kompletná žiadosť spĺňajúca kritéria formálnej kontroly sa predkladá výberovej komisii.

 

PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ?

 • Mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú zároveň aj rodinnými podnikmi v zmysle Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis). Špecifikáciu rodinného podniku nájdete aj vo výzve.
 • Podrobnejšie informácie o oprávnených témach poradenstva a ďalšie podmienky nájdete takisto vo výzve TU.

 

ČO MUSÍTE PRE ZÍSKANIE PODPORY UROBIŤ?

1. Zaregistrujte sa do NPC a vyplňte elektronickú žiadosť (formulár nižšie je sprístupnený od 28.7.2023)

2. Nahrajte povinné prílohy:

3. Vygenerovanú Žiadosť, ktorá vám po odoslaní formulára príde do emailu vo formáte pdf, podpíšte (vyžaduje sa podpis štatutárnym/i zástupcom/ami) kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo ručne a dokument naskenujte, a podpísanú odošlite emailom na rodinnepodnikanie@sbagency.sk, najneskôr do 5 pracovných dní. Do názvu správy uveďte „Rodinné podnikanie - názov Vašej firmy“.


DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

 • Zverejnenie výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou poradenstva: 13. júla 2023
 • Žiadosti sa prijímajú od: 28. júla 2023
 • Posledný deň na predkladanie Žiadosti: 14. august 2023 do 23:59 hod
 • Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí: polovica septembra 2023
 • Predpokladaný začiatok poskytovania poradenských služieb: polovica októbra 2023
 • Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb: 29. december 2023
 • Záverečná hodnotiaca komisia po ukončení projektov a prezentovanie výsledkov a dosiahnutých cieľov:  január/február  2024

Celé znenie výzvy nájdete TU

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky - FAQ

STIAHNITE SI:

KONTAKT: Na vaše otázky vám odpovieme na rodinnepodnikanie@sbagency.sk, alebo tel. č. +421 220 363 506.


Podpora rodinného podnikania sa realizuje v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) (DM-20/2021) platnej na obdobie 2021 - 2023 a zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 127/2021 dňa 02. 07. 2021 pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR.

 

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené