Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

80 hodín s odborníkom pre váš biznis

80-hodin-s-odbornikom.jpg

 

Pre prihlásenie sa na dlhodobé individuálne poradenstvo je potrebné odoslať Žiadosť spolu s povinnými prílohami. Odporúčame si tieto dokumenty stiahnuť a vopred pripraviť. Žiadosť vyplňte a odošlite a zároveň štatutárnym orgánom podpísaný listinný originál doručte do SBA.

Povinnými prílohami sú:

Po odoslaní Žiadosti vám na e-mail príde vyplnená a odoslaná Žiadosť o dlhodobé individuálne poradenstvo. Vytlačenú podpísanú Žiadosť a prílohy II a III Vás prosíme zaslať/doručiť:

  • osobne do klientskeho centra Front Office v Národnom podnikateľskom centre v Bratislave v budove Twin City, blok A prízemie, Karadžičova 2
  • alebo poštou na adresu: Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 821 09 Bratislava. Obálku označte kódom DIP-RP-BA

Žiadateľom odporúčame pred finálnym odoslaním konzultovať Žiadosť s príslušným pracovníkom SBA (tel. 02/203 63 223) s cieľom zvýšiť úspešnosť žiadateľov a znížiť chybovosť žiadosti.

V prípade otázok o registrácii resp. vypĺňaní žiadosti a jej príloh vám radi odpovieme na rp@npc.sk, prípadne na tel. č: +421 220 363 223 resp. 123.


Viac informácií o Rastovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli TU

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené