Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

MOP Regiony - SP-page-001.jpg

*Zahŕňa aj online podujatia, na ktoré je možné získať virtuálny prístup. Online podujatie nesmie presahovať 5 dní. Organizátor online podujatí musí sídliť v krajinách EÚ.

Poďte s nami na medzinárodné odborné podujatia (aj online)!

Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v krajinách Európskej únie a získajte nové skúsenosti a kontakty, ktoré vám pomôžu v rozvoji vášho podnikania. Využite príležitosť získať vstup na vašu vysnívanú konferenciu. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa naše služby prispôsobujú aktuálnemu stavu a preto by sme vám radi umožnili získať aj virtuálny prístup na vami vybrané podujatie.

K žiadosti je potrebné pripojiť nasledovné povinné prílohy:

 • Profil MSP do 3 rokov (stiahnuť) :
 • Životopis zástupcu č. 1
 • Životopis zástupcu č. 2 (povinné iba v prípade dvoch zástupcov)
 • vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov zástupcu/ov (stiahnuť) :

Žiadateľ má možnosť využiť okrem tradičného podpisovania dokumentov aj elektronický spôsob.

Postup ako odoslať žiadosť:

V prípade, že ste sa rozhodli prihlásiť sa na našu službu je potrebné nasledovné:

 • vyplniť prihlasovací formulár (žiadosť), prostredníctvom ktorého sa prihlásite na našu službu,
 • súčasne vyplniť všetky povinné prílohy uvedené vyššie.
  • V prípade využitia elektronickej komunikácie je potrebné všetky prílohy (okrem profilu MSP do 3 rokov) podpísať aj kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom zástupcu/cov žiadateľa.

Upozorňujeme, že ak sa služby zúčastnia dvaja zástupcovia žiadateľa sú potrebné oba elektronické podpisy.

 • V prípade preferencie fyzického kontaktu budete vyzvaní manažérom programu k ich nasledovnému podpísaniu.
 • po vyplnení žiadosti ako aj povinných príloh žiadateľ resp. zástupca odošle prostredníctvom stránky www.npc.sk takto vyplnenú dokumentáciu.
 • po úspešnom odoslaní žiadateľ obdrží do svojej emailovej schránky pdf. žiadosti zvolenej služby
 • posledný krok predstavuje podpísanie a odoslanie pdf. žiadosti na emailové adresy príslušných regionálnych kontaktných centier.
  • V prípade využitia elektronickej komunikácie je potrebné dokument podpísať kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa.
  • V prípade preferencie fyzického kontaktu je potrebné žiadosť fyzicky podpísať a zaslať podpísaný sken žiadosti.

 

Po úspešnom odoslaní dokumentácie budete následne kontaktovaní ohľadom ďalšieho postupu.

 

Ak sa s elektronickou komunikáciou a následným elektronickým podpisovaním len zoznamujete, pripájame návody, ako si rýchlo a jednoducho poradiť s inštaláciou čítačky potrebnej pre vykonanie elektronického podpisu a taktiež samotný postup používania kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU (aktualizované znenie).

 

V prípade otázok kontaktujte príslušné regionálne kontaktné centrá:

Trnavský kraj: sp.tt@npc.sk
Trenčiansky kraj: sp.tn@npc.sk
Nitriansky kraj: sp.nr@npc.sk
Žilinský kraj: sp.za@npc.sk
Banskobystrický kraj: sp.bb@npc.sk
Prešovský kraj: sp.po@npc.sk
Košický kraj: sp.ke@npc.sk

 

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené