Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

Ziskajte vstupenky na podujatia v EU (MOP, Regiony, SP, 01-2022).jpg

*Zahŕňa aj online podujatia, na ktoré je možné získať virtuálny prístup. Online podujatie nesmie presahovať 5 dní. Organizátor online podujatí musí sídliť v krajinách EÚ.

Poďte s nami na medzinárodné odborné podujatia (aj online)!

Vycestujte za inšpiráciou pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné podujatia. Vyberte si svoju konferenciu, workshop alebo seminár v krajinách Európskej únie a získajte nové skúsenosti a kontakty, ktoré vám pomôžu v rozvoji vášho podnikania. Využite príležitosť získať vstup na vašu vysnívanú konferenciu. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa naše služby prispôsobujú aktuálnemu stavu a preto by sme vám radi umožnili získať aj virtuálny prístup na vami vybrané podujatie.

K žiadosti je potrebné pripojiť nasledovné povinné prílohy:

  • Profil MSP (stiahnuť) :
  • Životopis zástupcu č. 1
  • Životopis zástupcu č. 2 (povinné iba v prípade dvoch zástupcov)
  • Vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov zástupcu/ov (stiahnuť) :

Žiadateľ má možnosť využiť okrem tradičného podpisovania dokumentov aj elektronický spôsob.

Postup ako odoslať žiadosť

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU .

 

V prípade otázok kontaktujte príslušné regionálne kontaktné centrá:

Trnavský kraj: sp.tt@npc.sk
Trenčiansky kraj: sp.tn@npc.sk
Nitriansky kraj: sp.nr@npc.sk
Žilinský kraj: sp.za@npc.sk
Banskobystrický kraj: sp.bb@npc.sk
Prešovský kraj: sp.po@npc.sk
Košický kraj: sp.ke@npc.sk

 

Žiadosť o účasť na medzinárodnom odbornom podujatí

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené