Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Ziskajte pristup na virtualne konferencie, workshopy alebo seminare v mesiacoch máj - júl 2020

plagat reg do 3 r.jpg

 

Online účasť na medzinárodných odborných podujatiach pre podnikateľov do 3 rokov od vzniku je zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, v rámci Stážového programu. Viac informácií o Stážovom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.

K žiadosti je potrebné pripojiť nasledovné povinné prílohy:

  • Profil MSP do 3 rokov (stiahnuť)
  • Životopis zástupcu č. 1
  • Životopis zástupcu č. 2 (povinné iba v prípade dvoch zástupcov)
  • vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov zástupcu/ov (stiahnuť)

V prípade otázok kontaktujte príslušné regionálne kontaktné centrá:

Trnavský kraj: sp.tt@npc.sk
Trenčiansky kraj: sp.tn@npc.sk
Nitriansky kraj: sp.nr@npc.sk
Žilinský kraj: sp.za@npc.sk
Banskobystrický kraj: sp.bb@npc.sk
Prešovský kraj: sp.po@npc.sk
Košický kraj: sp.ke@npc.sk

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené