Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Akceleruj do sveta biznisu!

Akceleruj do sveta biznisu (akcelerator regiony, plagat).jpg

 

V Akcelerátore ti umožníme realizovať tvoj podnikateľský nápad a pripravíme ťa na skutočné podnikanie. Stretnutia s mentormi, odborné poradenstvo, realizácia aktivít, ktoré prospejú tvojmu zámeru, podpora a skúsenosti od podnikateľov, networking. To všetko a ešte viac ťa čaká v Národnom podnikateľskom centre v tvojom kraji.


Viac informácií sa dočítate v Implementačnom manuáli.

Plné znenie výzvy si stiahnete TU.

 

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať:

Tím NPC Banská Bystrica:  ap.bb@npc.sk

Tím NPC Košice: ap.ke@npc.sk

Tím NPC Nitra: ap.nr@npc.sk

Tím NPC Prešov: ap.po@npc.sk

Tím NPC Trnava: ap.tt@npc.sk

Tím NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk

Tím NPC Žilina: ap.za@npc.sk


Služba Akcelerátor sa poskytuje v rámci Komponentu č.2 Aktivít na podporu podnikania v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program, Národný projekt NPC v regiónoch, kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

 PODMIENKY - NEPODNIKATELIA:

Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenskej republiky, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“). Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

– cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenskej republiky (s výnimkou BSK)

– študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít/vysokých škôl/stredných/základných škôl sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenskej republiky (s výnimkou BSK).

Prihlasovanie na výzvu je už ukončené