Podpora internetovej ekonomiky

 

Spolupráca

Slovak Business Agency má možnosť prostredníctvom Podpory úspešnej podnikateľskej praxe a Podpory Internetovej ekonomiky stať sa partnerom/spoluorganizátorom vami organizovaných podujatí alebo projektov, ktoré sú zamerané na podporu podnikania širokej verejnosti.

V prípade, že sa váš projekt zameriava najmä na jednu z nasledujúcich oblastí, môžete zaslať Žiadosť o spoluprácu elektronicky na adresu: spolupraca@sbagency.sk

  • stimuláciu podnikateľských ambícií, rozvoj podnikateľského potenciálu a zručností potenciálnych podnikateľov
  • zlepšenie dostupnosti informácií o podnikaní a propagovanie dobrých príkladov podnikateľskej praxe
  • podporovanie vstupu do podnikania a rozvoj inovačných aktivít záujemcov o podnikanie
  • podporovanie vzniku inovatívnych podnikov
  • posilňovanie dôvery spoločnosti v prospešnosť postavenia podnikateľov a podnikateliek
  • implementovanie medzinárodne osvedčených metód a postupov vo výchove k podnikaniu
  • zvýšenie počtu záujemcov o podnikanie na internete a o používanie internetových nástrojov
  • vyškolenie záujemcov v používaní internetových nástrojov
  • podporenie potenciálnych podnikateľov používajúcich internetové nástroje pri podnikaní a jeho rozvoji

Žiadosť o spoluprácu bude následne predmetom hodnotenia, či spĺňa požadované podmienky a kritériá Podpory podnikateľskej praxe.

Podaním Žiadosti o spoluprácu nevzniká žiadateľovi právny nárok na podporu.

Žiadosť o spoluprácu stiahnete TU.