Medzinárodná konferencia INNOINDUSTRY – POZVÁNKA

Projekt INNO INDUSTRY pripravuje záverečnú konferenciu partnerov za účasti tvorcov a vykonávateľov politík v regiónoch a iných relevantných inštitúcií na medzinárodnej úrovni.

Účelom konferencie je propagovať výsledky projektu, ktorými sú akčné plány, dobré príklady praxe a dosiahnuté zmeny politík, a takisto naďalej rozvíjať kontakty medzi aktérmi projektu (stakeholdermi) na medzinárodnej úrovni.

Toto podujatie je významné z hľadiska výmeny skúseností, identifikovania príkladov dobrej praxe a plánov do budúcnosti s dôrazom na spoluprácu a networking. Viac o projekte a zmenách, ktoré prináša nájdete v priloženom informačnom plagáte.

Link na pripojenie k hybridnému podujatiu je dostupný TU.

Oficiálna pozvánka na podujatie s programom konferencie: