„Cluster support and transformation towards industry 4.0“ – online študijná cesta Slovensko

Dňa 20.1.2022 sa konala online študijná cesta pre partnerov projektu, ktorá bola poslednou v rámci prvej fázy projektu INNO INDUSTRY.

Vzhľadom na globálnu situáciu spôsobenú COVID pandémiou sa táto cesta uskutočnila virtuálne. Hosťujúcim partnerom bola Slovak Business Agency, ktorá pripravila pre projektových partnerov a stakeholderov prezentácie na tému podpory klastrov a transformácie na priemysel 4.0.

Na podujatí vystúpili zástupcovia Ministerstva hospodárstva, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúra, klastrov a Slovak Business Agency. Podujatie prebiehalo v anglickom jazyku.

INNO IND_plagat_eng_speakers.jpg

Pozrite si program a prezentácie, ktoré odzneli na online podujatí:

Projekt INNO INDUSTRY je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

foto14.jpg foto2.jpg foto8.jpg foto10.jpg