Vzdelávanie v online priestore

Som vzdelávacia alebo jazyková firma. Ako môžem robiť online vzdelávanie?

Výhodou jazykových škôl je možnosť efektívneho presunu fungovania do online priestoru. Online hodiny sú bežným javom nielen vo vyučovaní jazykov, ale v princípe v akejkoľvek oblasti vzdelávania. Vzdelávanie v online má oproti bežným retail segmentom jednu obrovskú výhodu – je to služba. Vďaka tomu sú náklady na presun do online nepomerne nižšie a zároveň je online forma vzdelávania akceptovaná zo strany spoločnosti nepomerne viac, než napr. online objednávanie kaderníckych, či kozmetických služieb.

Vzdelávanie v online priestore nie je náročné na zázemie, ale je náročné na formu a prevedenie. Dlhodobým trendom sú rôzne „statické“ online kurzy, ktoré fungujú formou e-learningu. Štandardná forma pozostáva z niekoľkých častí:

  • Lektor natočí sériu videí, v ktorých vysvetľuje konkrétnu tému. Videá môžu byť v prípade komplexnejšej témy rozdelené do jednotlivých sekcií, aby sa v nich lepšie orientovalo.
  • K videám sú zároveň spracované obsahové materiály, ktoré dostane študent k dispozícii. Obsah závisí samozrejme vždy od konkrétnej oblasti, ktorej sa online kurz venuje.
  • Celý kurz je rozdelený na niekoľko etáp, počas ktorých dostane študent možnosť vypracovať zadania a overovať si tak získané vedomosti

Aktuálna situácia na trhu potlačila do popredia aj menej bežnú formu individuálnej konzultácie resp. vzdelávania. Pri takejto forme komunikuje študent a lektor interaktívne cez internet a študent tak získava okamžitú spätnú väzbu. Vzhľadom k presunu veľkej časti spoločnosti do domáceho prostredia sú práve takéto interaktívne vzdelávania na vzostupe, pričom tematicky nie je takáto forma vzdelávania nijako obmedzená. Zároveň vznikajú rôzne platformy, kde môžu ľudia takéto formy kurzov, konzultácii a vzdelávania ponúkať a vyhľadávať, príkladom je napr. FB skupina ONVY – súkromné online vyučovanie.

V prípade, ak chcete začať poskytovať jazykové vzdelávanie v online priestore, potrebujete  minimum nástrojov:

  • Kvalitný internet
  • Techniku – ideálne notebook s videokamerou, ale postačí aj kvalitnejší mobilný telefón
  • Chuť a ochotu akceptovať, že online vzdelávanie môže byť rovnako kvalitné, ako štandardný fyzický kontakt

Online vzdelávanie má svoje špecifiká a je potrebné ich rešpektovať a pripraviť sa na ne.


Autor: Analytik, konzultant a obchodník, ktorý sa už viac ako 10 rokov venuje digitálu so zameraním na biznis plány klientov. Pomáha klientom s ich riešeniami na mieru, firemnými prezentáciami, produktovými webmi, e-shopmi a propagáciou projektov.

Ďalšie články: