Možnosti riešenia problému nedostatočných finančných zdrojov

Aké sú možnosti riešenia problému nedostatočných finančných zdrojov? A aké zdroje ponúka verejný sektor?

 

Bol schválený zákon, ktorý za určitých podmienok umožňuje odklad splátok pre SZČO a podnikateľov. O odklad môžu požiadať nielen obyvatelia, ale aj tí, čo podnikajú – živnostníci a takzvaní malí zamestnávatelia. Malí zamestnávatelia sú firmy, ktoré zamestnávajú do 250 ľudí, majú obrat do 50 miliónov eur alebo ich súvaha neprekračuje 43 miliónov eur.

O odklad splátky môžu požiadať len pri tých úveroch, ktoré majú splátkový kalendár. Teda úveroch, ktoré majú stanovené mesačné splátky. Ani spotrebitelia, ani živnostníci či podnikatelia nemôžu žiadať o odklad splácania v prípade, že využívajú povolené prečerpanie, kontokorentný úver alebo úverový rámec ku kreditnej karte.

Pri bankových úveroch je odklad možný najviac na deväť mesiacov. Pri lízingu je to na tri mesiace s možným predĺžením o ďalšie tri mesiace. V praxi to znamená, že ak doteraz lízingovky dovolili klientovi odklad na tri mesiace, tie sa už počítajú ako tie prvé tri možné mesiace. A nárok bude mať na ďalšie tri.


Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.


 

Ďalšie články: