O dotácie na nájomné už môžu žiadať podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie

Podnikatelia, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu, môžu už žiadať o dotácie na nájomné. Ministerstvo hospodárstva spustilo výzvu na predkladanie žiadostí.

Nárok na dotácie budú mať po novom nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. Žiadať budú môcť aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do nich z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať. Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 31. marca 2021. Kompletné znenie výzvy je k dispozícii na adrese https://najmy.mhsr.sk/.  

Rezort hospodárstva zároveň rozšíril okruh žiadateľov, ktorí sa môžu o dotácie uchádzať. Kým v rámci prvej vlny bol jednou z podmienok získania dotácie vznik nájomného vzťahu pred 1. februárom 2020, po novom sa tento dátum vzniku nájomnej zmluvy posúva na 1. augusta 2020. Kým v prvej vlne mohli dotáciu získať prevádzky, ktoré boli rozhodnutiami štátu zatvorené, teraz budú môcť získať peniaze aj tie, ktoré boli obmedzené - napríklad aj zákazom pohybu občanov na základe uznesenia vlády SR. Prevádzky, ktoré zasiahla druhá vlna pandémie, budú môcť žiadať o dotácie na nájomné za obdobie sťaženého užívania, ktoré bolo dôsledkom prijatých opatrení. 

„Peniaze teda poskytneme aj prevádzkam, ktoré boli na jeseň obmedzené opatreniami, ale aj tým, ktoré môžu byť potenciálne obmedzené počas ďalších týždňov či mesiacov – v závislosti od pandemickej situácie a prijímaných opatrení,“ vysvetlil minister hospodárstva Richard Sulík.

O dotácie je možné žiadať od 16. decembra 2020 do 31. marca 2021 a môžu sa o ne uchádzať malé, veľké aj stredné podniky. 

Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas prvej vlny, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorý o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. V rámci prvej vlny ministerstvo hospodárstva vyplatilo 19 359 žiadostí v celkovej výške 39 854 243 €.  

 

ZDROJ: Tlačový odbor MH SR; foto: TASR

https://www.mhsr.sk/top/o-dotacie-na-najomne-uz-mozu-ziadat-podnikatelia-zasiahnuti-druhou-vlnou-pandemie?fbclid=IwAR1MN0nZsIWAPZ59n42dkuutzBzT6JXKjdt0375Ed8yTJJn9jpg-kn0y1Zs