1_b.png

Značka je príbeh

18.06.-Značka-je-príbeh_RP_BB-(FB-cover).jpg

 

Budovanie dlhodobo úspešnej značky je vlastne príbehom. Je sprostredkovaním správnej emócie zákazníkovi a zároveň náročným procesom z hľadiska vloženého času a financií. Avšak ide to aj s minimálnymi nákladmi na základe precízneho prístupu, jasnej vízie a s použitím užitočných trikov.

DOZVIETE SA

  • ako zadefinovať svoju značku

  • niečo viac o pozicioningu, logu a firemnej kultúre

  • ako predať svoju značku vo výťahu za 3 minúty

  • čo je značka pod lupou (marketingový mix z pohľadu praxe)

  • ako na web, aby predával (doména, štruktúra webu, jazyk webu, blog, newsletter, referencie, úloha Googlu, praktické tipy)

  • ako nastaviť princíp riadenia marketingového rozpočtu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Renáta Dudková- skúsenosti v oblasti marketingu nadnárodnej spoločnosti, ako aj súkromných firiem v rôznych oblastiach (rýchloobrátkový tovar, distribúcia, prémiové značky, služby, vzdelávanie, atď.) využíva pri riešení marketingovej stratégie či pri revízii marketingu a rebrandingu firiem.

KEDY

18.06.2019

13:00 - 17:00 hod.

KDE

Divadelná kaviareň – Zelené

Štátna opera

(vchod Cikkerova ulica)

974 01 Banská Bystrica

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.06.2019 do 14:00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba,ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené