1_b.png

Vyťaž z digitálneho marketingu čo najviac

25_10-Digitalny_marketing_AP_BA-(FB-cover).jpg

 

Digitálny marketing je efektívny spôsob ako nájsť nových zákazníkov pre váš budúci biznis. Chcete sa dozvedieť, ako robiť digitálny marketing s čo najlepším výsledkom aj keď váš rozpočet nie je veľký? 

ČO SA NAUČÍTE?

  • základy digitálneho marketingu
  • prehľad marketingových kanálov
  • aké marketingové stratégie existujú
  • ako navrhnúť kampaň aby mala zmysel
  • súčasné trendy v marketingu

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Mgr. Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Venuje sa dizajnu, tvorbe webstránok a marketingových kampaní jednotlivých projektov a produktovému marketingu pre spoločnosť Fores Services.

KEDY?

25.10.2022

16:30 - 18:30 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - osobne v deň konania podujatia
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 24.10.2022 do 14:00  alebo do naplnenia kapacity podujatia

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené