1_b.png

Vyrobte originálny obal na knihu

26_4-Obal-na-knihu_ploter_v03-CP_ZA-(FB-cover).jpg

 

Využite svoju kreativitu na budovanie vlastnej podnikateľskej budúcnosti! Počas workshopu zúročíte teoretické informácie získané počas besedy, a pod vedením lektorky vlastnoručne vyrobíte textilný obal na knihu, ktorý dotvoríte prvkami vyrezanými plotrom do nažehľovacej fólie za pomoci termolisu.

ČO SA DOZVIETE

 • zásady práce pri výrobe šitých úžitkových predmetov

 • príprava pomôcok a polotovarov, ktoré pri výrobe použijeme

 • pracovný postup pri výrobe obalu na knihu

 • príprava dizajnu, ktorým bude výrobok zdobený, jeho vyrezanie plotrom a nažehlenie termolisom

 • tipy a triky, aby bola vaša práca úspešná
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Katarína Krasňanová – sa venuje handmade tvorbe, výrobe šperkov a bižutérie 12 rokov, pričom používa rôzne techniky. Pri svojom podnikaní sa venuje cínovaniu šperkov a dekorácií z minerálov. V jej tvorbe nájdete aj drôtikovanie, recykláciu, decoupage, koráliky a falošný patchwork na polystyréne. Bola pravidelnou prispievateľkou do časopisu „Šperkovanie a iné tvorenie“.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si pripravíme pomôcky, ktoré budeme používať pri výrobe finálneho výrobku, ktorým bude obal na knihu. Ukážeme si pracovný postup, ako stanoviť veľkosť obalu, ako pripraviť grafiku, ktorou budeme výrobok zdobiť. Pripravenú grafiku vyrežeme plotrom do nažehľovacej fólie a termolisom ju prižehlíme na textilný materiál, z ktorého následne ušijeme obal na knihu.

ČO JE REZACÍ PLOTER A TERMOLIS A NA ČO SA VYUŽÍVAJÚ:

Rezací ploter je zariadenie, ktoré je prispôsobené na rezanie v danom materiáli v kontinuálnych, presných čiarových vzoroch. Hlava plotra sa pohybuje presne pozdĺž zadaných čiar - vektorov. Ako médium sa využíva dvojvrstvová fólia, kde spodná vrstva je pevný nosný materiál, ktorý nie je vyrezávacím nožom prerezaný, na ktorý je prilepená prerezávaná samolepiaca vrchná vrstva.Termolis je zariadenie, ktoré umožňuje bezproblémový prenos tlačenej alebo rezanej grafiky na akýkoľvek textil. Je to ideálna voľba k výrobe vlastného trička.

KEDY

26.4.2023

16:30 - 19:30 hod.

 

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 • Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na:  Tvorte a podnikajte
 • Ak absolvujete Tvorte a podnikajte, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť:  Vyrobte originálny obal na knihu
 • Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie: 25.4.2023 do 12:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené