1_b.png

Vyrobte náušnice technikou decoupage

cover_22.3.-Vyrobte-náušnice-technikou-decoupage.jpg

 

Využite v podnikaní svoju kreativitu! Na workshope objavíte techniku decoupage, a vyrobíte originálne náušnice. Počas workshopu nadviažeme na informácie poskytnuté na besede a lektorka vám prakticky ukáže postup, ako nahrať videozáznam výroby náušníc, jeho strihanie a uloženie na Youtube.

 

ČO SA DOZVIETE

  • zásady práce pri technike decoupage

  • príprava pomôcok a polotovarov, ktoré pri výrobe použijeme

  • pracovný postup pri technike decoupage a spájanie komponentov do finálneho výrobku

  • nahrávanie videozáznamu popri výrobe výrobku, jeho strihanie a uloženie videa na Youtube

  • tipy a triky, aby bola vaša práca úspešná
     

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • kreativitu a dobrú náladu
     

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Katarína Krasňanová – sa venuje handmade tvorbe, výrobe šperkov a bižutérie 12 rokov, pričom používa rôzne techniky. Pri svojom podnikaní sa venuje cínovaniu šperkov a dekorácií z minerálov. V jej tvorbe nájdete aj drôtikovanie, recykláciu, decoupage, koráliky a falošný patchwork na polystyréne. Bola pravidelnou prispievateľkou do časopisu „Šperkovanie a iné tvorenie“.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si predstavíme zásady pri práci a výber vhodných materiálov, ktoré použijeme. Pripravíme si pomôcky, ktoré budeme používať pri výrobe finálneho výrobku, ktorým budú náušnice. Ukážeme si pracovný postup, aby sme docielili žiadaný výsledok. Lektorka nám predstaví, ako postupovať pri nahrávaní videozáznamu počas výroby náušníc, jeho strihanie a uloženie na Youtube.

ČO JE DECOUPAGE TECHNIKA A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Decoupage známa tiež ako servítková technika je spôsob zdobenia najrôznejších predmetov servítkou, ryžovým alebo decoupage papierom. Zdobiť je možné predmety z dreva, papiera, textilu, skla, plastu, a taktiež sviečky, polystyrén, kameň a plech. Podstata tejto techniky spočíva v tom, že sa vystrihujú motívy zo servítok a polepia sa nimi najrôznejšie predmety.

KEDY

22.3.2023

16:30 - 19:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ukončenie registrácie:
21.3.2023 do 12:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené