1_b.png

Tkané šperky: tkaný náramok

8.6.-Tkané-šperky--tkaný-náramok_cover.jpg

 

Využite svoju kreativitu a tvorivosť na budovanie vlastnej podnikateľskej budúcnosti. Počas workshopu zúročíte teoretické informácie získané počas besedy a pod vedením lektorky si vlastnoručne vyrobíte tkaný náramok.

ČO SA DOZVIETE

  • napnutie nití na tkací rám
  • spôsob pritkávania korálikov na útkovú niť
  • začiatok a ukončenie tkania
  • spôsoby pripojenia koncovky a zapínania
  • tipy a triky, aby bola vaša práca úspešná

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Katarína Janičinová – sa venuje handmade tvorbe, výrobe šperkov a bižutérie 12 rokov, pričom používa rôzne techniky. Venuje sa cínovaniu šperkov a dekorácií z minerálov. V jej tvorbe nájdete aj drôtikovanie, recykláciu, decoupage, koráliky a falošný patchwork na polystyréne. Bola pravidelnou prispievateľkou do časopisu „Šperkovanie a iné tvorenie“.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod si ukážeme ako napnúť osnovné nite na tkací rám a ako začať tkať náramok. Následne budeme pritkávať koráliky s útkovou niťou a pritom budeme vytvárať zvolený farebný vzor. Keď utkáme potrebnú dĺžku náramku, ukážeme si ukončenie tkania, pripevnenie koncovky a zapínania.

ČO JE TECHNIKA TKANÝCH ŠPERKOV A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Na tkací rám sa natiahnu nite, na ktoré sa postupne pritkajú korálky. Korálkový tkací rám je určený na výrobu náramkov, náhrdelníkov, opaskov a iných odevných doplnkov.

KEDY

8.6.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ukončenie registrácie: 2.6.2022 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ! Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené